De komende jaren zal het hoofdkantoor van Shell Nederland in Den Haag getransformeerd worden tot een innovatieve en duurzame Shell Campus. Er zijn meerdere redenen voor de renovatie van de Shell Campus Den Haag. Naast onderhoudseisen is er ook de wens een modern en duurzaam kantoor te creëren waar zowel werknemers als bezoekers graag komen. De keuze voor een energiezuinige (LEED Platinum) campus komt voort uit de ambities en doelstellingen van Shell om een actieve rol te spelen in de Nederlandse energietransitie en ondersteunt de doelstelling om in 2050 of eerder een emissieloos energiebedrijf te zijn.

Visie en ambitie

Het voornaamste doel is het ontwikkelen van een transparante en duurzame Shell-campus, passend bij deze tijd en bij de uitstraling van de stad Den Haag. De herontwikkeling is een meerjarenplan en bestaat uit meerdere projecten; de renovatie van het monumentale C30-gebouw, een nieuw en duurzaam C23-gebouw en, op de lange termijn, worden ook het C16- en C05-gebouw onder handen genomen. Vooralsnog worden die gebouwen alleen van binnen gemoderniseerd. Onderdeel van elk renovatieproject is dat alle gebouwen worden verduurzaamd om zo bij te dragen aan een energie neutrale Shell Campus. Al deze plannen willen wij met zo min mogelijk overlast voor de omgeving, op een zo veilig mogelijke manier, uitvoeren.

Energieneutrale campus (of: wat bedoelen we met duurzaam)

Shell heeft de ambitie de komende jaren het hoofdkantoor te transformeren tot een innovatieve en duurzame Shell Campus. Dit sluit naadloos aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Den Haag én de doelstelling van Shell om in 2050 of eerder geen CO2 meer uit te stoten bij onze activiteiten. Op deze manier draagt het Shell-hoofdkantoor ook een steentje bij aan de Nederlandse energietransitie.

Verduurzaming is een integraal onderdeel van alle deelprojecten. De initiatieven zijn onderverdeeld in drie overkoepelende thema’s: Gezondheid, veiligheid en welbevinden, circulariteit en slim energieontwerp. Hieronder leest u over een aantal duurzame initiatieven voor de gebouwen C30 en C23.

C30

Het monumentale C30 gebouw wat nu gerenoveerd wordt, zal tal van duurzame toepassingen hebben en zal voldoen aan de Leed Gold certificering. Een voorbeeld is het gebruik van warmte-koude opslag om het gebouw in de toekomst te verwarmen of te koelen (airconditioning). Ook valt hierbij te denken aan het scheiden van bouwafval/ puin om de afvalverwerking zo efficiënt mogelijk en met de minste impact op het milieu, uit te voeren.

C23

In de plannen voor de nieuwbouw van Carel van Bylandtlaan 23 is de ambitie gezet om te voldoen aan de Leed Platinum certificering. Zo zal het nieuwe gebouw voorzien worden van een eigen energievoorziening, middels zonnepanelen op het dak en gebruikmaken van de warmte-koude opslag. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het xxxxx en aan xxxxx.

Bekijk de volgende infographic met het volledige overzicht aan duurzame initiatieven op en rond de gehele Shell Campus

Waar moeten de plannen aan voldoen?

De gemeente Den Haag is al in een vroeg stadium bij de plannen betrokken. Zij stellen de richtlijnen vast waaraan de plannen, inclusief de nieuwbouw, moeten voldoen. Alle randvoorwaarden en uitgangspunten zijn vastgelegd in een zogeheten Plan Uitwerkingskader (PUK) wat door het College van B&W is vastgesteld. Het toetsen van alle plannen aan het PUK is een belangrijk onderdeel van het voortraject van de vergunningsaanvraag.

Het PUK benoemt bijvoorbeeld stedenbouwkundige randvoorwaarden, waar ontsluiting en parkeren onderdeel van is. Denk hierbij aan richtlijnen om de infrastructuur veiliger te maken, zoals een knip.  Maar ook staat in het PUK vermeld dat duurzaamheid een integraal onderdeel van de ontwikkeling van de Shell Campus moet worden. Het is een alomvattend document dat en het volledige PUK kunt u online lezen.

Shell in Nederland

Wat is en wat doet Shell in Nederland?

Locaties Shell in Nederland

Lees meer over de diverse Shell maatschappijen in Nederland.

Over Shell in Nederland: Feiten en cijfers

Wat weet jij écht over Shell in Nederland? Verrijk je kennis met feiten en cijfers. Ontdek bijvoorbeeld hoe we samen op weg zijn naar CO2-neutrale energie voor thuis, onderweg en op het werk.

Nieuws

Lees ons laatste nieuws, download onze jaarverslagen en zie hoe u contact kunt opnemen met de persvoorlichters van Shell in Nederland.