Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat sommige vogelsoorten het de afgelopen jaren beter doen op industriegebieden dan op het platteland. De afname van geschikte broedgebieden en de intensieve landbouw doet de vogels uitwijken naar bijvoorbeeld het bedrijfsterrein van Moerdijk. Alle vogels en dieren worden, zolang ze geen gevaar vormen voor de veiligheid, beschermd en met rust gelaten. 

Bijdrage aan visdievenstand 

Zo profiteert de scholekster - een echte bodembroeder - van het (vanwege de veiligheid) kort gemaaide gras op het terrein. Op Moerdijk broeden naar schatting ongeveer 25 scholeksterparen. De nesten worden elk jaar gemarkeerd om te voorkomen dat ze kapot worden gemaaid. Bij de koeltoeren van de MEOD fabriek nestelen zo’n vijftig paar visdieven die vervolgens bij het uitstroomkanaal foerageren. Ook zij planten zich hier succesvol voort. Hiermee levert Shell Moerdijk een belangrijke bijdrage aan de visdievenstand in Nederland. 

Klik op de link voor de film gemaakt door Veldkijker: https://www.youtube.com/watch?v=FwMO5y84IFs

©Willem Berents (www.VELDKIJKER.nl)