2018-08-16: Vanwege een verstoring afgelopen weekend in de MEOD-fabriek hebben de voorbereidende werkzaamheden om de warmtewisselaars te repareren, enige vertraging opgelopen.

Daarom heeft Shell Moerdijk Rijkswaterstaat verzocht de reparatietermijn te verruimen. Rijkswaterstaat heeft met dit verzoek ingestemd en ook de provincie Noord-Brabant heeft geen bezwaren. Onze inspanning is er nog steeds op gericht om de MEOD-fabriek op 21 augustus veilig uit bedrijf te nemen. Mocht de voorbereiding echter meer tijd vragen dan hebben wij toestemming van de toezichthoudende autoriteiten - Rijkswaterstaat en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant – om de fabriek tot 26 augustus uit bedrijf te nemen.

De reparatie aan de warmtewisselaars zal naar verwachting 7 dagen duren.