adv-fakkelen

Deze werkzaamheden starten eind deze maand. Hierbij zullen wij naar verwachting op een aanzienlijk lager niveau fakkelen dan vorige maand. Alleen bij de herstart zal de fakkel, korter dan tijdens de vorige opstart, extra zicht- en hoorbaar zijn. Uiteraard zijn de betreffende autoriteiten op de hoogte van onze activiteiten.

Wanneer gasvormige producten tijdelijk niet verder kunnen wordt verwerkt of opgeslagen, is fakkelen een beheerste oplossing. Beheerst, maar wel hinderlijk voor onze buren. Dat vinden wij erg vervelend en wij bieden hiervoor bij voorbaat onze excuses aan.

Voor meer informatie of andere vragen kunt u ons bereiken via de website www.shell.nl/moerdijk of via de gratis burenlijn 0800 – 02 38 044. U kunt eventueel ook persoonlijk uw vragen stellen tijdens onze informatieavond voor omwonenden op donderdag 3 oktober a.s. Meer informatie over deze avond en de mogelijkheid voor aanmelding op www.shell.nl/moerdijk.