Het opstarten van de laatste fabriek gaat vandaag de laatste fase in. We doen dit uiteraard goed voorbereid en op een veilige manier, maar de kans bestaat dat dit opnieuw gepaard gaat met fakkeloverlast voor de omgeving.

We werken er hard aan om de hinder voor onze buren zoveel als mogelijk te beperken; het is echter wel mogelijk dat het fakkelen langere tijd kan aanhouden.