We hebben de leiding ter hoogte van wegovergangen gereinigd en geïnspecteerd. Om een volledig beeld van de rioolleiding langs de Westelijke Randweg te krijgen, zullen we deze inspectie ook verder uitvoeren. We kijken momenteel ook naar de mogelijkheid tot levensduurverlenging van deze leiding. Dit doen we in goed overleg met betrokken overheidsdiensten en andere partijen. Dit betekent dat de werkzaamheden langer zullen duren en dat de tijdelijke leiding langer in gebruik zal blijven.

Als u nog vragen heeft, bel dan gerust met onze gratis buurlijn (0800 – 02 38 044), stuur een e-mail (CommunicatiePernisMoerdijk@shell.com) of stuur een bericht via Twitter (@Shell_Moerdijk).