“Vorig jaar kreeg ik de opdracht om het hekwerk rondom Shell Moerdijk te vervangen”, vertelt Jack Gerlag. “Niet vanwege de slechte staat maar omdat de wetgeving veranderd was. Daardoor had ik direct het idee om te zoeken naar een optie om het oude hekwerk een nieuw en nuttig leven te geven.”

Trauma

Gerlag: “Tijdens mijn jaarlijkse vakanties in Kroatië bezoek ik regelmatig een berenopvang. Je ziet daar nog veel beren, die vroeger mishandeld zijn of moesten optreden in circussen of theaters. Ik heb hier contact gezocht met de Stichting Bears in Mind, initiatiefnemer van Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark Rhenen, een semi-natuurlijke opvangcentrum voor mishandelde en getraumatiseerde beren. Op dit moment leven er 9 bruine beren in Het Berenbos, elk met een eigen verhaal. Hier krijgen ze weer een onbezorgd leven.”

Bears in Mind is inmiddels een internationaal bekende berenbeschermingsorganisatie, die wereldwijd maar vooral in Europese landen haar kennis, expertise en financiële middelen inzet voor bescherming van beren in het wild en hulp aan beren in nood. Gerlag: “In Rhenen is de opvang prachtig geregeld. De beren genieten hier van een twee hectare groot bosperceel met onder andere een waterval, rotsen en een vijver. Maar in het buitenland wil dat nog wel eens anders zijn.

“Op dit moment werkt Bears in Mind samen met haar partner in Bosnië aan een haalbaarheidsstudie en projectplan met bijbehorend budget, om naar een oplossing te werken voor de vele beren in gevangenschap. Spoedig zal er meer duidelijkheid komen over concrete vervolgstappen en mogelijk zelfs wanneer de eerste paal de grond in gaat!” Meer over het project is te vinden op de website van Bears in Mind.

Beter leven

“Je moet in het buitenland een wat langere adem hebben, maar ik weet zeker dat het Bears in Mind gaat lukken om een mooi berenproject te vinden. Ik ga er persoonlijk voor zorgen dat het hekwerk op die plek terecht komt. En hoe mooi is het dan, dat de oude hekken van Shell Moerdijk ergens in Oost Europa beren een beter leven gaan geven!”.