In de 50 jaar oude betonnen rioolbuis op het havengebied Moerdijk is een 2,1 kilometer nieuwe, waterdichte leiding aangebracht. Door de keuze voor deze moderne technologie is de betrouwbaarheid en levensduur van de leiding verhoogd. Ook is de overlast voor naastgelegen bedrijven aan de Westelijke Randweg tot een minimum beperkt gebleven.

De herstelde afvalwaterleiding voert afvalwater af van het chemiecomplex Shell Moerdijk naar de verwerkingsinstallatie van het Waterschap Brabantse Delta. De bij de bouw van het chemiecomplex 4,1 km aangelegde riolering voert gemiddeld 400 kuub afvalwater per uur af. In bijzonder gevallen kan dat oplopen tot ongeveer 700 kubieke meter per uur. De leiding vervoert licht verontreinigd water variërend van regenwater dat binnen de poort van het chemiecomplex valt tot water dat vrijkomt bij de diverse productieprocessen.

‘Binnenbuis’

In februari 2019 is een deel van de leiding uit bedrijf genomen als gevolg van een lekkage. Voor dat gedeelte is destijds een tijdelijke omleiding aangelegd. Uit nadere inspectie bleek dat vervanging noodzakelijk was van delen van de oude betonnen persleiding met een diameter van 600 mm. De keuze viel op het aanbrengen van een zogeheten ‘kousliner’ van glasvezel versterkt epoxy GRE. Dit materiaal wordt door de leiding getrokken en opgeblazen zodat de kous tegen de binnenkant van de leiding zit, zoals een binnenband tegen de buitenband van een fietswiel. Door het materiaal vervolgens met ultraviolet licht te bewerken, hardt het GRE uit en vormt de kous een harde, waterdichte ‘binnenbuis’ met een dikte van 5 mm.

Overlast beperkt

Het aanbrengen van de nieuwe leiding is in delen gebeurd. In totaal zijn er 14 ontgravingen gedaan voor het schoonmaken en doorzagen van de oude rioolbuis. Vanuit deze putten zijn 13 afzonderlijke kousliners aangebracht met een lengte van tussen de 150 tot 210 meter. De afzonderlijke delen zijn aan elkaar gelijmd met daartussen een inspectieput. Door deze aanpak waren er geen grote graafwerkzaamheden nodig waardoor de overlast voor de omliggende bedrijven beperkt kon blijven. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door hoofdaannemer Strukton Civiel Regio Zuid, samen met onderaannemer Hamers Leiding Techniek. Beide hebben ook op andere plaatsen ervaring met aanbrengen van deze kousliner.

De totale lengte van het Shell-afvoersysteem heeft een lengte van ruim 4 kilometer. In de komende periode zal ook het overige deel van de leiding, op het Shell-terrein, worden geïnspecteerd om te zien of verdere renovatie van de oude betonnen buis noodzakelijk is.

Innovatief Herstel Afvalwaterleiding Shell Moerdijk

Title: Innovative Waste water pipeline repair Shell Moerdijk

Duration: 2:10 minutes

Description: Short video explaining the innovative repair of the waste water pipeline of Shell Moerdijk

Waste water Pipeline

[Music]

Upbeat music plays

[Video footage]

Drone shot flying over some trucks towards the Moerdijk site.
Drone arc shot of a truck standing next to a constructed well.

[Text displays]

INNOVATIVE WASTE WATER PIPELINE

[Music]

Up-beat music fades to the background.

[Video footage]

Medium tracking shot of 3 workers in PPE walking up to a well where part of the pipeline lays.
Medium shot of a worker standing in the well working on the pipeline.

[Voice of Hans Verheyde]

We are standing here at the Westelijke Randweg where we are fitting our wastewater pipeline with a new liner.

The wastewater discharge pipe is a concrete pipe with an inside diameter of 600 millimeters.

[Video footage]

Medium shot of Hans Verheyde talking to the interviewer looking alongside the camera.

[Visual]

Namebanner appears with the text:

HANS VERHEYDE
Civil and Tanks Team Lead

[Hans]

It’s partially made of concrete and partially with a sheet steel core.

[Video footage]

Long drone shot where the drone is flying alongside the railway over the area where the pipeline lays in the ground which is mostly a long grass field. Wide shot of two workers in PPE on site.
Wide shot of a worker without PPE walking in the remote inspection cabin. Medium shot of a worker in the inspection cabin looking at the computer screen. Close-up of computer screen. Close-up of the worker talking in his intercom. Drone arc shot of two trucks standing next to a constructed well. Close shot of the end of a pipe where water is pouring out. Wide shot of Moerdijk terrain with a truck and two cars and a worker in PPE walking towards the camera from a distance.

[Voice of Hans]

The pipeline drains the waste water from the site and transports it over a length of 4 km to the pressure station of the ’Waterschap Brabantse Delta’. From there it is pumped further to the purification plant in Waarde for further cleaning.

For unplanned maintenance we had to keep 2,1 km of wastewater discharge pipeline out of use.

Therefore 2 bypass pipelines are installed. With the inspection results and with the bypass in place we had the opportunity to improve the reliability and lifespan of the pipeline as well as the inspection capability. We considered a lot of options: a new pipeline, above ground or underground,

[Video footage]

Medium shot of Hans Verheyde talking to the interviewer looking alongside the camera.

[Hans]

even installing a new pipe through the existing concrete one. These options were balanced against various criteria.

[Video footage]

Wide shot of three workers in PPE standing talking with each other looking down a well.
Close-up of pipe being relined by a worker in the well. Medium shot of the three workers looking and pointing at the well that is being relined. Medium shot of the worker in the well who is relining the pipe.

[Voice of Hans]

Eventually we have chosen for a so-called ‘sock’ relining because of a shorter turnaround time,

less digging work thus less nuisance for the neighbours and lower costs.

Eventually we have chosen to work with Strukton...

[Video footage]

Medium shot of Hans Verheyde talking to the interviewer looking alongside the camera.

[Hans]

...because they have a lot of experience with relining.

[Video footage]

Drone arc shot of a truck standing next to a constructed well. Drone shot looking down the well where you can see the pipeline and a ladder next it.

[Music]

Music swells

[Video footage]

Medium shot of Strukton worker Wiljan Bolier talking to a colleague while standing near a well.

Medium shot of the worker in the well standing next to the pipe. Drone shot where the drone is flying alongside the railway over the area where the pipeline lays in the ground which is mostly a long grass field.

[Music]

Music fades to background

[Voice of Wiljan]

For Strukton Civil this is also a very special project. It’s a complex environment, we are working alongside a watercourse and a railway.

[Video footage]

Medium shot of Wiljan talking to the interviewer while looking alongside the camera.

[Visual]

Namebanner appears with the text:

WILJAN BOLIER
Strukton

[Voice of Wiljan]

We have to dig 13 wells to be able to install the relining. All of this has to be done with many parties and within Shell’s safety requirements which are the same as on the site itself.

[Video footage]

Wide shot of a worker next to the well who is securing a ladder. Close-up panning of the pipe in the well.

[Voice of Wiljan]

Having to do this during the corona pandemic makes it a challenging project for us even more.

[Video footage]

Medium shot of Wiljan talking to the interviewer while looking alongside the camera.

[Wiljan]

But directing many parties at a project is what we excel at.

[Video footage]

Drone shot with the drone zooming out of the well with the pipe followed by a cross-zoom transition of a drone shot zooming out of the Moerdijk site

[Music ]

Music swells before it ends

[Graphic]

White screen with the Shell Pecten

Shell.nl/Moerdijk
@Shell_Moerdijk

©SHELL INTERNATIONAL LIMITED 2020