De installaties zijn geïnspecteerd en schoongemaakt. Dankzij extra maatregelen, zoals het houden van 1,5 m afstand en speciale gelaatsschermen wanneer die afstand niet mogelijk was, kon dit veilig en gezond. Projecten die zijn uitgevoerd, bevorderen de procesveiligheid en de betrouwbaarheid van de fabrieken. We werkten tijdens deze onderhoudsstop samen met vele aannemer-collega’s.

We nemen de fabrieken nu weer in bedrijf. Het opstarten kán gepaard gaan met extra fakkelen. Uiteraard doen we er alles aan om dit tot een minimum te beperken. Dank voor uw begrip.