Donatie Shell Moerdijk aan stichting Leergeld Noord-West Brabant

De Goede Doelen Commissie van Shell Moerdijk stelt een donatie van €5.000 beschikbaar aan stichting Leergeld Noord-West Brabant. Hiermee kunnen we een aantal gezinnen in de gemeente Moerdijk, die van het minimum leven en thuis niet beschikken over de juiste middelen, helpen tijdens deze coronacrisis om digitaal thuisonderwijs te blijven volgen. Het doel is om dit bedrag zoveel mogelijk in te zetten voor computers, chroombooks en educatieve materialen. 

Alle inwoners, onder de 18 jaar, uit een gezin waarbij men van het minimum leeft kunnen gebruik maken van de voorzieningen van stichting Leergeld Noord-West Brabant. De aanvragen verlopen op dit moment vanwege de richtlijnen vanuit het RIVM door de coronacrisis digitaal en/of telefonisch. 

Meedenken en meewerken

Shell Moerdijk is zich bewust van haar omgeving en haar rol daarin. Ze streven naar een goede relatie met de buren en ze sponsoren regelmatig niet-commerciële initiatieven. Ze vinden het belangrijk om een goede buur te zijn. Maar ook om mee te denken en te werken aan belangrijke sociale kwesties in de omgeving. En daar is Stichting Leergeld Noord-West Brabant een goed voorbeeld van. Ze zijn blij dat ze, via de Goede Doelen Commissie, stichting Leergeld hiermee een steuntje in de rug kunnen bieden om zo een aantal kinderen te kunnen helpen in deze bizarre tijd.”

Kennis en sociale vaardigheden

Annelieze Heijliger vertelt over de missie van stichting Leergeld: “Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen om te kunnen deelnemen aan activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving.”

Mooie gebaar

‘We, stichting Leergeld en gemeente, zijn erg blij met dit mooie gebaar vanuit Shell Moerdijk om gezinnen die het nu extra moeilijk hebben in deze coronatijd en gebonden zijn aan digitaal thuisonderwijs met deze mooie donatie te kunnen helpen. Hiermee wordt waar mogelijk voorkomen dat kinderen extra achterstanden oplopen nu de scholen tijdelijk gesloten zijn’, licht wethouder Danny Dingemans toe.