De komende periode vinden er dan ook herstart-activiteiten plaats, in nauw overleg met de betrokken overheidsinstanties. Uiteraard liggen de prioriteiten bij deze werkzaamheden op veiligheid en kwaliteit. Shell Moerdijk doet wat zij kan om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Begin oktober 2014 nam Shell Moerdijk alle installaties gecontroleerd uit bedrijf, na vervuiling in het stoomsysteem.

MSPO-2

Ondertussen blijft Shell Moerdijk volop bezig met het voorbereiden van herstelwerkzaamheden  rond het beschadigde deel van de MSPO-2-installatie, waar eerder dit jaar een incident plaatsvond. 

Meer in Over ons