Shell Moerdijk gaat fabriek in gebruik nemen

16 Dec 2015

De afgelopen 1,5 jaar hebben wij hard gewerkt aan een van onze fabrieken: MSPO2. We hebben – na het incident op 3 juni 2014 - een deel van deze fabriek herbouwd. Er zijn ook verschillende aanpassingen gemaakt op basis van conclusies van onderzoeken naar de oorzaak van het incident. Daarnaast is de fabriek volledig geïnspecteerd. Daar waar nodig zijn reparaties uitgevoerd.

Shell Moerdijk gaat opstarten

25 Nov 2015

Door een technisch falen hebben wij op 11 november een fabriek uit bedrijf moeten nemen. Wij zijn druk bezig om het mankement te verhelpen. Wij verwachten deze werkzaamheden binnenkort af te ronden en daarna te beginnen met voorbereidingen om de fabriek weer in bedrijf te nemen. Die activiteiten zullen waarschijnlijk een week duren.

Incident bij Shell Moerdijk - update 2

18 Nov 2015

Woensdagavond 11 november heeft er zich een incident voorgedaan op het terrein van Shell Moerdijk. Er heeft een brand plaatsgevonden bij een compressor bij de kraker. De brand was snel onder controle. Een lekkage in een smeeroliesysteem bij de compressor is de oorzaak van de brand. Deze compressor is direct uit bedrijf genomen en de productie van de kraker gestaakt.

INCIDENT BIJ SHELL MOERDIJK - UPDATE

12 Nov 2015

Woensdagavond 11 november heeft er zich een incident voorgedaan op het terrein van Shell Moerdijk. Er heeft een brand plaatsgevonden bij een compressor bij de kraker. De brand is geblust en het sein veilig is afgegeven.

Incident bij Shell Moerdijk

10 Nov 2015

Woensdagavond 11 november heeft er zich een incident voorgedaan bij op het terrein van Shell Moerdijk.
Er is brand uitgebroken bij een compressor in een van onze fabrieken.

Werkzaamheden Shell Moerdijk

16 Jul 2015

Op Shell Moerdijk zijn we de MSPO2 fabriek aan het herstellen en herbouwen. Als onderdeel van de werkzaamheden moeten we de nieuwe leidingen schoonmaken. Dit doen we door er op hoge druk lucht of stoom door te blazen. Beide activiteiten zouden mogelijk hoorbaar kunnen zijn buiten het terrein. Dit kan klinken als een korte knal.

Shell Moerdijk verbetert fabrieksontwerp en procedures

15 Jun 2015

Een jaar na het ernstige incident bij Shell Moerdijk gaat de reparatie van de beschadigde MSPO-2 fabriek de laatste fase in. Het eigen onderzoek heeft verbeterpunten in kaart gebracht: Shell Moerdijk heeft de fabriek aangepast, waardoor herhaling is uitgesloten. Ook worden de bedrijfsvoeringsinstructies versterkt, en wordt de wijze van risicobeoordeling en veiligheidscultuur verder verbeterd.

Shell Moerdijk komt op stoom

30 Apr 2015

Bij Shell Moerdijk is de afgelopen maanden hard gewerkt om de schade, die op 2 oktober 2014 aan het stoomsysteem is ontstaan, te herstellen. Vanaf begin mei gaan we het stoomsysteem gefaseerd in bedrijf nemen. Dit proces zal zo’n twee maanden in beslag nemen en kan op sommige momenten mogelijk merkbaar zijn in de omgeving.

Shell Moerdijk realiseert mijlpaal in herbouwtraject

29 Mar 2015

De herbouw van de MSPO-2-installatie op Shell Moerdijk is in volle gang en werd afgelopen weekend opgeluisterd met een belangrijke mijlpaal. Eén van de twee reactors die sneuvelden bij de explosie in juni vorig jaar is weer terug in Moerdijk.

Shell herbouwt beschadigde fabriek

24 Feb 2015

Shell Moerdijk werkt met 2600 medewerkers aan volledig herstel van fabriekenShell heeft de definitieve investeringsbeslissing genomen voor de herbouw van de MSPO-2-installatie, die sinds het incident in juni 2014 uit bedrijf is. Op basis van de uitkomsten van het interne onderzoek naar de oorzaak van het incident, dat inmiddels is afgerond, wordt het ontwerp van de installatie verder verbeterd. De herstelwerkzaamheden zijn reeds gestart.

Meer in Over ons