Als gevolg van het stoppen van de productie van de kraker wordt er op Shell Moerdijk gefakkeld. Wij verwachten dat het fakkelen tot uiterlijk het einde van de week zal aanhouden.

Wij zijn druk bezig om de schade als gevolg van het incident te repareren. De schade is beperkt tot het compressorhuis waar de brand plaatsvond. Als deze werkzaamheden zijn afgerond zal de fabriek weer in bedrijf worden genomen. Dit zal weer gepaard gaan met fakkelen, wat in de omgeving hoorbaar en zichtbaar zal zijn.

Wij zullen de omgeving informeren voorafgaande aan de opstart via advertenties in de huis-aan-huis bladeren en via de website shell.nl/moerdijk

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gratis burenlijn 0800-0238044

Meer in Over ons