Minimale emissie via koelwater naar Hollands Diep

2018-07-31

Een operationele storing in de MEOD-fabriek (Moerdijk Ethyleen Oxide en Derivaten) heeft ertoe geleid dat deze op vrijdag 20 juli kortstondig en veilig uit bedrijf is genomen. Nadien ontdekten wij aan de hand van eigen metingen dat er als gevolg van deze storing sprake is van een uit twee warmtewisselaars afkomstige, minimale ethyleenoxide-emissie naar het oppervlaktewater van het Hollands Diep.

Resultaten Brzo-inspectie 2017 en verbeterpunten

2018-07-11

Bedrijven zoals Shell Moerdijk zijn geclassificeerd als bedrijven met hoge risico’s; in vakjargon BRZO-bedrijven (BedrijfsRisico Zware Ongevallen). Deze bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen en autoriteiten voeren regelmatig inspecties uit om te zien of bedrijven aan deze eisen voldoen. Ook bij Shell Moerdijk worden regelmatig dit soort inspecties uitgevoerd.

Shell Moerdijk verft zebrapaden in regenboogkleuren

2018-07-05

Onlangs zijn enkele zebrapaden op het terrein van Shell Moerdijk in de regenboogkleuren geschilderd. Deze kleuren staan wereldwijd symbool voor de LHBT-gemeenschap en staat voor de veelkleurigheid aan seksuele voorkeuren. LHBT staat voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen.

Mogelijke geluidsoverlast door stoom afblazen

2018-05-08

Shell Moerdijk werkt aan het omsluiten van een bestaande stoom importleiding naar een andere leverancier. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe leidingdelen veilig en betrouwbaar werken, dienen deze te worden getest.

Buren op bezoek – 29 maart

2018-04-04

In het kader van een goede relatie én van het vijftigjarig bestaan van Shell Moerdijk brachten op donderdag 29 maart zo’n vijftig buren uit Strijen en Strijensas een bezoek aan onze site. Hiermee was de eerste omwonendenavond van dit jaar een feit.

Verhoogd fakkelaanbod – woensdag 28 maart

2018-03-28

In verband met een storing in de vroege ochtend van 28 maart zijn de veiligheidssystemen in een van onze fabrieken uit voorzorg automatisch geopend. Daardoor was er enige tijd sprake van verhoogd fakkelaanbod.

Stoomblaasactiviteiten afgerond

2018-01-25

De stoomblaasactiviteiten zijn eerder dan gepland afgerond. Het in gebruik nemen van een nieuwe hogedruk stoomketel maakte het afblazen van stoom naar de atmosfeer noodzakelijk. De nieuwe stoomketel is inmiddels succesvol in gebruik genomen.

Mogelijke geluidsoverlast door stoomblazen Shell Moerdijk

2018-01-19

In verband met de ingebruikname van een nieuwe hogedruk stoomketel, is het noodzakelijk om de komende week stoom naar de atmosfeer af te blazen. De mogelijkheid bestaat dat deze activiteit leidt tot geluidsoverlast in de omgeving.

Shell ontwikkelt zonne-energiepark in Moerdijk

2018-01-10

Shell ontwikkelt een zonne-energiepark op haar chemiecomplex in Moerdijk. Het doel is om ruim 50.000 zonnepanelen te plaatsen met een piekvermogen van ongeveer 20 MW hernieuwbare energie. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer 7.000 huishoudens. Shell Moerdijk gaat de stroom die dit zonnepark opwekt, zelf afnemen. De bouw van het park begint in 2018.

Meer in Over ons