Om die relatie goed te houden, zijn wij actief betrokken bij de omgeving. Als buur nemen wij deel aan de Burenraad Moerdijk, waar vertegenwoordigers van omliggende kernen vier keer per jaar samen zitten met vertegenwoordigers van bedrijven op het industrie- en haventerrein Moerdijk.

Daarnaast onderhouden we contact met scholen en geven we donaties aan lokale initiatieven.

Donaties

Shell Moerdijk streeft naar een goede relatie met de buren en wil een steentje bijdragen aan de samenleving. Eén van de manieren waarop wij dat doen, is via donaties. Shell Moerdijk heefteen lange traditie in het steunen van sociale, culturele en sportieve activiteiten in de regio.

We doen dit vanuit de overtuiging dat we in onze omgeving een belangrijke rol kunnen spelen èn een goede buur willen zijn. De thema’s innovatie, veiligheid en nabuurschap zijn belangrijk voor de regio en voor Shell Moerdijk. Daarnaast zijn wij ook actief betrokken bij het promoten van technische banen in het onderwijs.

Naast de lokale donaties uit het Moerdijkse budget doet Shell International in Den Haag ook donaties voor vrijwilligersprojecten van medewerkers en gepensioneerde medewerkers door middel van het Shell Vrijwilligers Fonds. Voorwaarde voor een aanvraag is actieve betrokkenheid van de aanvrager bij het project en dat het een (oud) Shell -medewerker betreft.

Criteria tav donatiebeleid

Informatievoorziening

Als er iets gebeurt op Shell Moerdijk waar de omgeving last van heeft, dan roept dit veel vragen op. Wat is dat voor geluid? Welke stoffen komen vrij? Zijn die stoffen gevaarlijk? Moeten we ramen en deuren sluiten? Kan ik er ziek van worden? In geval van overlast informeren we direct betrokkenen - zoals buren en de lokale overheid - zo snel mogelijk.

Het is niet altijd mogelijk om snel alle informatie te geven, omdat het enige tijd kost om oorzaken op te sporen en maatregelen te treffen. In dat soort gevallen proberen we de informatie die we hebben zo snel mogelijk met buren en autoriteiten te delen en die steeds te actualiseren.

Deze internetsite van Shell Moerdijk bevat het laatste nieuws. Daarnaast wordt de Burenlijn ingesproken (0800 - 02 38 044). Bij grotere calamiteiten doet gewoonlijk Omroep Brabant snel verslag.

Meer in Over ons