Om die relatie goed te houden, zijn wij actief betrokken bij de omgeving. Als buur nemen wij deel aan de Omgevingstafel, waar vertegenwoordigers van omliggende kernen vier keer per jaar samen zitten met vertegenwoordigers van bedrijven op het industrie- en haventerrein Moerdijk.

Daarnaast onderhouden we contact met scholen en geven we donaties aan lokale initiatieven. In september starten we met de Kinderraad Shell Moerdijk. Leerlingen uit groepen 6, 7 en 8 van basisscholen uit de Gemeente Moerdijk vormen een jaarlijkse kinderraad. Tijdens het schooljaar leren de leerlingen alles over Shell Moerdijk en geven bij de afsluiting een advies aan de directie van Shell Moerdijk. 

Donaties

Shell Moerdijk streeft naar een goede relatie met de buren en draagt graag een steentje bij aan de samenleving. Eén van de manieren waarop wij dat doen, is via donaties. Shell Moerdijk heeft een lange traditie in het steunen van sociale, culturele en sportieve activiteiten in de regio.

De thema’s innovatie, veiligheid, techniek-educatie en nabuurschap zijn belangrijk voor de regio. Eén van de manieren waarop wij dat doen, is via donaties. Shell Moerdijk heeft een lange traditie in het steunen van sociale, culturele en sportieve activiteiten in de regio.

Shell Moerdijk heeft een uitgebreid Social Investment-programma dat zich richt op het stimuleren van wetenschap- en techniek-educatie voor kinderen, ondernemerschap en het ondersteunen van kwetsbare groepen in de omgeving.

Belangrijkste donatiecriteria

Informatievoorziening

Als er iets gebeurt op Shell Moerdijk waar de omgeving overlast van heeft, kan dit vragen oproepen. Moeten we ramen en deuren sluiten? Welke stoffen komen er mogelijk vrij? Kan ik er ziek van worden? Wat is dat voor geluid? In geval van overlast informeren we directbetrokkenen - zoals autoriteiten en buren - zo snel mogelijk. Indien mogelijk vooraf, maar uiteraard zo snel mogelijk.

Het is niet altijd mogelijk om alle informatie direct te geven. Het kan enige tijd kosten om oorzaken op te sporen en de juiste maatregelen te treffen. De informatie die we wel hebben proberen we zo snel mogelijk te delen en te actualiseren.

Deze internetsite van Shell Moerdijk en ons Twitter-account bevat het laatste nieuws. Daarnaast wordt de Burenlijn ingesproken (0800 - 02 38 044). Bij grotere calamiteiten doet gewoonlijk Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant snel verslag.

Meer in Over ons

Over Shell Moerdijk

Shell Moerdijk, locatie, veiligheid en milieu, producten en de general manager.

Meer informatie en contactgegevens

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.