De samenleving

Om een goede buur te zijn participeren we in lokale projecten, alleen of met partners, Dit kan zijn door het leveren van geld en/of middelen, maar ook door onze medewerkers aan te moedigen om zich als vrijwilliger voor projecten in te zetten. De thema’s innovatie, veiligheid en nabuurschap zijn belangrijk voor de regio en voor Shell Pernis.

Daarnaast zijn wij ook actief betrokken bij het promoten van technische banen in het onderwijs.We onderhouden contacten met scholen en doneren we aan lokale initiatieven. Jaarlijks start een kinderraad Shell Pernis. Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van basisscholen uit de naaste gemeenten vormen deze kinderraad. Tijdens het jaar leren de leerlingen alles over Shell Pernis en geven ze bij de afsluiting een advies aan de directie van Shell Pernis.

Shell Pernis Burenraad

Goede buren communiceren met elkaar, leren van elkaar, krijgen een band, helpen elkaar en maken het leven in de buurt wat aangenamer. Een goed en open contact met onze buren vinden we belangrijk. Daarom is er al vijftien jaar een Burenraad van Shell Pernis.

Over ons

Lees meer over de raffinaderij van Shell in Pernis

Donaties

Shell Pernis streeft naar een goede relatie met de buren door ook een steentje bij te dragen aan de samenleving. Eén van de manieren waarop wij dat doen, is via donaties.

Shell Pernis heeft een lange traditie in het steunen van sociale, culturele en sportieve activiteiten in de regio. Shell Pernis heeft een uitgebreid Social Investment programma wat zich richt op het stimuleren van wetenschap- en techniek, educatie voor kinderen, ondernemerschap, en het ondersteunen van kwetsbare groepen in de omgeving.

Belangrijkste donatiecriteria

Informatievoorziening

Als mensen last hebben van de industrie, dan roept dit veel vragen op. Welk geluid hoor ik? Welke stoffen komen vrij? Zijn die stoffen gevaarlijk? Moeten we ramen en deuren sluiten? Kan ik er ziek van worden? Komt het van Shell Pernis?

In geval van overlast informeren we directbetrokkenen - zoals autoriteiten en buren - zo snel mogelijk. Het kan enige tijd kosten om oorzaken op te sporen en de juiste maatregelen te treffen. De informatie die we wel hebben proberen we zo snel mogelijk te delen via deze website of via ons Twitter-kanaal. Bij grotere calamiteiten doet Rijnmondveilig.nl snel verslag.

Milieuklachten

Voor milieuklachten kunt u dag en nacht bij de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond terecht op telefoon 0888 - 333 555 of via het milieuklachtenformulier.

Burenlijn

Wanneer u vragen voor Shell Pernis heeft, dan staan wij u graag persoonlijk te woord. U kunt ons 24 uur per dag, zeven dagen per week bereiken via de Burenlijn. Het telefoonnummer van dit gratis informatienummer is 0800-0238044. Tijdens kantooruren wordt u doorverbonden met de afdeling Communicatie. Buiten kantooruren kunt u een boodschap achterlaten.