De grootste raffinaderij van Europa en één van de grootste van de wereld. Niet alleen de omvang, maar ook de locatie van het complex is opmerkelijk.

Het ligt in een behoorlijk dichtbevolkt gebied, tussen de steden Hoogvliet, Spijkenisse, Vlaardingen, Schiedam, Pernis, Rhoon en Poortugaal. Hierdoor mag Shell Pernis spreken van 450.000 directe 'buren'.

Die buren hebben in de loop der jaren een hechte band gekregen met het bedrijf. Niet alleen door de omvang maar ook doordat veel buren ook werkzaam zijn op het terrein.

Goede buren communiceren met elkaar, leren van elkaar, krijgen een band, helpen elkaar en maken het leven in de buurt wat aangenamer.

Grote bedrijven als Shell Pernis zijn zeer nadrukkelijk aanwezig en veroorzaken in hun omgeving soms overlast of risicosituaties. Een goed en open contact met onze buren vinden we belangrijk. Daarom is er al vijftien jaar een Burenraad van Shell Pernis.

Dit is een zelfstandige overleggroep met een onafhankelijke voorzitter en vertegenwoordigers van de omliggende gemeenten, vertegenwoordigers van Shell Pernis en van DCMR Milieudienst Rijnmond.

De Burenraadleden praten op een open manier met elkaar over hun opvattingen en wederzijdse verwachtingen. Zo hebben fakkelen, veiligheid, het aanzicht van het terrein en de toekomst van de raffinaderij een vaste plek op de agenda. Het doel van de Burenraad is het creëren van wederzijds begrip en een vertrouwensband.

Kees van Pelt

Kees van Pelt- community advisory panel pernis

Kees van Pelt (1954) was direct enthousiast toen hij werd benaderd voor de rol van voorzitter van de Burenraad Shell Pernis. Als voormalig voorzitter van de deelgemeente Hoogvliet was hij al op bestuurlijk vlak bekend met Shell. In die hoedanigheid nam hij destijds de fakkelfolder in ontvangst van Shell Pernis. "Het was voor mij een uitdaging om via de Burenraad ook meer inhoudelijk op de hoogte te raken over wat er zich bij Shell Pernis afspeelt."

Als kleine jongen werd mijn belangstelling al getrokken als ik bussen met Shell-personeel via de Beneluxtunnel naar Pernis zag reizen, vanuit mijn geboorteplaats Schiedam. Dat stukje nostalgie heeft zeker ook een rol gespeeld bij het aanvaarden van mijn voorzitterschap. Net als trouwens mijn affiniteit met techniek."

Optimale openheid

"Ik zie de Burenraad als een open orgaan met betrokken leden uit de nabije omgeving, met zowel een luisterend oor als een kritische blik. We zijn actief en reactief bezig met wederzijds respect. Ik woon in Hoogvliet, maar ben als voorzitter onafhankelijk.

Alle burenraadsleden informeren hun eigen achterban door een realistisch beeld te schetsen van wat er op het Shell-terrein gebeurt, bijvoorbeeld tijdens een grote onderhoudsstop. Zelfs de kleinste incidenten worden door Shell gemeld, met passende oplossingen om dergelijke problemen te voorkomen.

We proberen als Burenraad ook zelf onderwerpen aan te dragen die relevant kunnen zijn, zoals recent bijvoorbeeld hoe Shell personeel kan rekruteren voor de toekomst. Het is heel zinvol om daarover mee te denken. Suggesties worden positief ontvangen.

Shell neemt de Burenraad uiterst serieus en geeft ons optimale openheid van zaken tijdens de vergaderingen, die ieder kwartaal plaatsvinden. Het is echt tweerichtingsverkeer.

Ons streven is om de Burenraad nog nadrukkelijker te profileren en daartoe maken we onder meer een ronde langs burgemeesters in de regio. Dat biedt inzicht waaraan op communicatiegebied behoefte is."

Rob Tas

Rob Tas- community advisory panel pernis

Rob Tas (1954) is als 'lead engineer' werkzaam bij Croon en heeft veel ervaring met elektrotechniek en energievoorziening. In die rol heeft hij regelmatig beroepsmatig contact met Shell Raffinaderij Nederland. "Mijn recente deelname aan de Burenraad Shell Pernis is een hernieuwde kennismaking met het bedrijf."

"Ik houd me namelijk naast mijn werk niet alleen bezig met bijvoorbeeld het Project Particuliere Woningverbetering, maar ben tevens betrokken bij de restauratie van stoomsleepboten en andere historische vaartuigen. Ik wil mijn vrije tijd verdelen over mijn hobby’s. Tot dusver heb ik de Burenraad Shell Pernis ervaren als een goede manier om ervaringen te delen. Heel positief."

Genuanceerd beeld

"Ik houd van techniek en vind het interessant om te zien hoe het bedrijf in ontwikkeling is. Ook wil ik kunnen uitleggen welke maatregelen Shell neemt om bijvoorbeeld milieuoverlast tegen te gaan.

Negatieve berichten over incidenten hebben naar mijn mening ook altijd een andere kant. Ik hecht aan een genuanceerd beeld.Dat vind ik prettig aan de Burenraad: er wordt gedegen antwoord gegeven op vragen. We worden niet met een kluitje het riet ingestuurd!"

Juist omdat het een gemêleerd gezelschap is, komen er vragen vanuit verschillende invalshoeken aan de orde. Het is trouwens letterlijk een Burenraad want de leden zijn woonachtig in alle omringende gemeenten van Shell Pernis.

Ik vind het een mooi instrument om erop toe te zien hoe het bedrijf het werk zo veilig mogelijk organiseert voor mens en dier in onze omgeving."

Niels Pluister

Niels Pluister - community advisory panel pernis

Niels Pluister (1945): "Ik ben mijn loopbaan begonnen in Nigeria in de jaren ’70 waar ik in opdracht van een Nederlandse aannemer pijpleidingen heb aangelegd. Daar is al mijn interesse in het bedrijf ontstaan."

"Hoewel ik daarna in de watervoorziening in landen als Jemen, Cambodja en Somalië werkzaam ben geweest, blijft een pijp toch altijd gewoon een pijp; of er nu olie of water doorheen gaat. Inmiddels woon ik al geruime tijd in het pittoreske Schiedam.

Toen ik via de Buurtvereniging Schiedam Oost gevraagd werd de Burenraad Shell Pernis te komen versterken, heb ik die kans direct aangepakt."

"Volgens mij is het goed om meer bekendheid te geven aan alle ontwikkelingen op Shell Pernis. Ook is het zinvol bij Shell een ingang te hebben voor uitleg als er wat zou gebeuren, zodat wij die informatie weer kunnen doorsluizen naar onze achterban.

De ervaring die de Burenraadleden inbrengen, is heel waardevol. Zo heb ik bijvoorbeeld in het buitenland geleerd me bewust te zijn van mogelijke risico’s. Omdat ik vroeger vaak op haventerreinen heb gewerkt, valt me nu op dat het er bij Shell Pernis netjes uitziet.

Daarvoor heb ik veel waardering. Net als voor de wijze waarop men aandacht besteed aan veiligheid. Ik bezoek graag het vooroverleg en de Burenraadvergadering, omdat er voor mij interessante onderwerpen aan de orde komen.

Ik heb tegenwoordig geen behoefte meer aan verre reizen. Schiedam bevalt me prima, maar dan wil ik wel graag betrokken blijven bij wat er hier allemaal in de omgeving gebeurt. Dat inzicht wordt mij via de Burenraad geboden. De onderlinge sfeer is daarbij heel goed."

Teun Smit

Teun Smit - community advisory panel pernis

Martin van der Spek

Martin van der Spek - community advisory panel pernis

Martin van der Spek (1946) waardeert de wijze waarop Shell het waardeoordeel van de Burenraad meeneemt bij belangrijke kwesties. "Via onze terugkoppeling kan men proberen in te schatten hoe de bevolking mogelijk gaat reageren. Juist door ons openheid van zaken te geven, kunnen wij weer als vraagbaak voor de omgeving fungeren."

"Ik ben voorheen werkzaam geweest bij de buitenafdeling van een buurgemeente en natuurlijk hadden we daar ook te maken met Arbo-wetgeving en veiligheid. Shell is daarin heel stringent: Je werkt veilig of je werkt niet. Dat zit hier diep verankerd. Een goede zaak."

Kijkje in bedrijfsvoering

"Het is interessant om te zien hoe veiligheid van invloed is op het imago. Dat onderwerp kaart ik ook regelmatig aan tijdens het overleg. Daarnaast is het aanzicht van het Shell-terrein het eerste visitekaartje, dus dat moet in orde zijn.

Zo hebben we er via de Burenraad bijvoorbeeld mede op aangedrongen dat de opslagtanks nu worden opgeknapt. Daartoe heeft Shell ons een onderhoudsschema overhandigd, zodat we kunnen volgen wanneer een tank ingepland is voor een grote beurt.

Als burenraadleden richten we ons op verschillende aandachtspunten en daarom is het ook goed dat er regelmatig nieuw bloed instroomt.

Vooral jongeren zijn welkom om met ons mee te denken. Wat ik persoonlijk fascinerend vind, zijn door Shell gesponsorde evenementen als de Shell Ecomarathon.

Vooral de variatie aan onderwerpen wakkert mijn enthousiasme aan. Ik probeer actief inbreng te leveren. Woon meestal het vooroverleg bij en ben nauw betrokken bij de communicatie rond de Burenraad. We voegen echt iets toe.

Vanuit mijn woonplaats Rhoon was ik altijd al nieuwsgierig naar wat er gebeurt rond die hoge schoorstenen van de buurman. Dat kijkje in de bedrijfsvoering is voor mij zeer de moeite waard."

Cor Rijsdijk

Cor Rijsdijk- community advisory panel pernis

Ik ben niet meer betrokken bij het arbeidsproces, ben dus gepensioneerd,maar zoals bij zovelen, nog druk doende met vrijwilligerswerk voor de vakbond CNV op het gebied van belastingservice en ledenhulp.

Jaren geleden was de raffinaderij nog een mysterie voor de meesten van ons, maar door wijkraden werd de druk groter voor meer openheid van wat erzich afspeelde binnen de hekken van de raffinaderij.

Zo ontstond, o.a. door toedoen van de DCMR, de Shell burenraad. Nu kunnen we stellen dat sindsdien de openheid van het concern een prioriteit heeft en alle omwonenden zeer regelmatig kennis kunnen nemen van allerlei zaken.

Ik informeer regelmatig mijn achterban; ben zelfs al tweemaal met een volle touringcar over het terrein gereden en in de informatieruimte kon men vragen wat men wilde en kreeg antwoord. Ook rapporteer ik, wanneer nodig, bij de Commissie Hinder en Veiligheid van de DCMR.

De agenda’s voor de vergaderingen worden door leden van de burenraad en de direktie van de Shell samengesteld en door de jaren heen is er een vertrouwensrelatie ontstaan.

Overigens kunnen wij als burenraadleden een beroep op voorlichting door derden wanneer wij dat nodig achten. Kortom, deel uitmaken van de Shell burenraad is interessant en leerzaam.

Herman van Kampen

Herman van Kampen- community advisory panel pernis

Het viel Herman van Kampen (1944) direct op dat er in de Burenraad heel open wordt gesproken over bedrijfsongelukjes en wat er aan gedaan wordt om ze te voorkomen.

Fijnstof

"Ik ben zo’n vijftig jaar geleden wel eens op het terrein van Shell Pernis geweest en zowel mijn vader, als broer en zwager hebben hier gewerkt. Met mijn achtergrond bouwkunde was ik werkzaam bij een woningcorporatie in Spijkenisse. In de chemie zijn de regels nog strenger dan in de bouw. Dat stelt me gerust.

Via de Burenraad kan ik hier nu eens een kijkje nemen. Ik verdiep me in hoe de veiligheid wordt geborgd voor de omgeving. Want hoe veiliger en schoner, hoe beter natuurlijk. Het milieu is belangrijk voor me.

Zo mag ik graag tuinieren. De uitstoot van fijnstof baart me best zorgen. Pernis krijgt de volle laag, ingeklemd door snelwegen, in het hart van dit gebied. De pijperij is in Pernis overal te zien.

Ik hoop voor de toekomst dat Shell een goede buur zal blijven. Het is natuurlijk ook een grote werkgever. Samenwerking en belangen bundelen is nuttig, zo weet ik als voormalig lid van de wijkraad Pernis.

Voor mij zou de Burenraad trouwens meer een afspiegeling mogen zijn van de bevolking, zowel qua leeftijd als geslacht."

Huib van Dijk

Huib van Dijk - community advisory panel pernis

Ellie Cafferata

Ellie Cafferata- community advisory panel pernis

Mariska Matadin

Mariska Matadin

Chris van de Graaf

Chris van de Graaf- community advisory panel pernis

Chris van de Graaf (1942). "Ik had al veel over de Burenraad gehoord via de voorzitter en erken het belang van een goede buur. Wederzijds vertrouwen staat daarbij voorop."

Ik woon al ruim dertig jaar in Hoogvliet en zie vanuit mijn appartement de raffinaderij prominent in beeld. Daar kan ik niet omheen; sterker nog, daar wil ik meer van weten!"

Saamhorigheid

Participeren en discussiëren doet Chris graag, getuige zijn actieve rol in het Burgerpanel van de gemeente Rotterdam waarin hij advies uitbrengt over allerhande zaken, waaronder veiligheid. "Ik was voorheen in de bestuurswereld werkzaam met communicatie rond grote projecten. Mijn ervaring met bewonerscontact zet ik graag voort in de Burenraad. Ik ben ook actief in het donatiefonds van Deltaport, waarbij Shell betrokken is. Die verwevenheid bij sociale doeleinden komt goed van pas. We moeten het tenslotte samen doen!"

"Ik beschik over een redelijk netwerk, bijvoorbeeld via de ‘vrienden van Hoogvliet’ en ik draag graag informatie uit aan anderen. De Shell Ecomarathon en de burenraadlunch die ik onlangs mocht bijwonen, heb ik benut om kennis te maken en te netwerken. Het bijzondere is dat iedereen één is bij zo’n event. Het bevordert saamhorigheid. De Burenraad moet volgens mij veel communiceren, zowel over positieve als negatieve zaken. Social media zijn daarbij handig. Ik word er persoonlijk rijker van door me te verdiepen in wat er bij Shell gebeurt. Transparantie en open communicatie zijn voor mij daarbij belangrijke randvoorwaarden."

Adri Meijboom

Adri Meijboom - community advisory panel pernis

Adri Meijboom (1940) nam het stokje als burenraadslid over van zijn vrouw. "Als omwonende wil ik namelijk graag goed geïnformeerd zijn over wat hier vlakbij dagelijks gebeurt en vooral hoe Shell daarbij rekening houdt met ons."

Oprechte informatie

"Ik ben hier geboren en getogen en hoorde vroeger vaak positieve berichten over Shell als werkgever. Ik heb destijds bewust voor de bouwnijverheid, de aannemerij gekozen en niet voor de petrochemie.

Maar toen ik later politiek actief werd in de deelgemeente (voorheen de wijkraad) stond Shell wederom vaak in de belangstelling, met name vanwege klachten over stank en geluidsoverlast. Die overlast is inmiddels fors teruggedrongen."

"Toen we over de proef met ‘e-nose snuffelpalen’ hoorden, vond ik dat heel interessant want daarmee kun je direct traceren wie de problemen precies veroorzaakt in dit grote gebied. Ik heb inmiddels ervaren dat Shell Pernis open kaart speelt naar omwonenden, met oprechte informatie.

In de Burenraad stellen mensen vanuit verschillende achtergronden vragen. Het is niet een kwestie van ja-knikken. Ik vind dat heel zinvol."

"Wat voor mij een belangrijk punt is, is de uitstraling van Shell Pernis, want daarin delen we als buren. Verder vind ik dat Shell met een brede, overlappende blik moet kijken, dus niet verkokerd.

Ik merk dat ik me door de Burenraad meer betrokken voel bij activiteiten van het bedrijf, zoals recent de Shell Ecomarathon. Prachtig om te zien hoe de jeugd zich vol overgave inzet voor techniek."

Jos van Winsen

Jos van Winsen - community advisory panel pernis

Christien Nowee

Christien Nowee, Social Performance Adviser, Shell Pernis

Christien Nowee, Social Performance Adviser, Shell Pernis

Alexander Mante

Alexander Mante, ER Manager Downstream

Alexander Mante, ER Manager Downstream

Gerda van der Steen

Gerda van der Steen, Spijkenisse

Gerda van der Steen, Spijkenisse

Ton Bakker

Ton Bakker, Vlaardingen

Ton Bakker, Vlaardingen

Leo van Gelder

Leo van Gelder, Rhoon

Leo van Gelder, Rhoon

Miriam van Kuppenveld

Miriam van Kuppenveld, DCMR

Miriam van Kuppenveld, DCMR

Wim Kooijman

Wim Kooijman, DCMR

Wim Kooijman, DCMR

Meer in over ons

Over Shell Pernis

Lees meer over de raffinaderij van Shell in Pernis

Shell Pernis in de omgeving

Shell Pernis speelt een belangrijke rol in de naaste (leef) omgeving. Gemeenten als Pernis, Hoogvliet, Nissewaard, Schiedam en Vlaardingen grenzen bijna aan het bedrijventerrein.