Het ligt in een behoorlijk dichtbevolkt gebied, tussen de steden Hoogvliet, Spijkenisse, Vlaardingen, Schiedam, Pernis, Rhoon en Poortugaal. Hierdoor mag het Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam spreken van 450.000 directe 'buren'.

Die buren hebben in de loop der jaren een hechte band gekregen met het bedrijf. Niet alleen door de omvang, maar ook doordat veel buren ook werkzaam zijn op het terrein.

Goede buren communiceren met elkaar, leren van elkaar, krijgen een band, helpen elkaar en maken het leven in de buurt wat aangenamer.

Grote bedrijven als Shell zijn zeer nadrukkelijk aanwezig en veroorzaken in hun omgeving soms overlast of risicosituaties. Een goed en open contact met onze buren vinden we belangrijk. Daarom is er al vijftien jaar een Burenraad van Shell locatie in Pernis.

Dit is een zelfstandige overleggroep met een onafhankelijke voorzitter en vertegenwoordigers van de omliggende gemeenten, vertegenwoordigers van Shell en van DCMR Milieudienst Rijnmond.

De Burenraadleden praten op een open manier met elkaar over hun opvattingen en wederzijdse verwachtingen. Zo hebben fakkelen, veiligheid, het aanzicht van het terrein en de toekomst van de raffinaderij een vaste plek op de agenda. Het doel van de Burenraad is het creëren van wederzijds begrip en een vertrouwensband.

Cock Molle - Spijkenisse

Ik heb zo’n beetje 52 jaar gewerkt in de Project Logistiek (de laatste 39 jaar van mij werkzame leven) waarbij ik zo’n beetje over de hele wereld heb rondgezworven, leuke en vriendelijke mensen ontmoet waar ik nog steeds goede contacten onderhoud. Sinds november 2018 ben ik gepensioneerd en geniet van de vrije tijd.

Zo’n twee jaar geleden werd mij gevraagd of ik het interessant zou vinden om lid te worden van de Burenraad Shell. De gelegenheid deed zich voor na het verscheiden van een ander lid.

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom Nissewaard en met name bij Shell heb ik hier ja op gezegd. Ongelukkiger wijs door Corona was het niet mogelijk om de vergaderingen bij te wonen dus alles verliep via Teams.

Zoals genoemd is het zeer interessant om te zien waarmee Shell op dit moment bezig is gezien ook de huidige stikstof-perikelen.

 Ik hoop dat we binnen Nissewaard wat meer bekendheid zullen krijgen zodat we het nieuws van Shell kunnen uitdragen.

Kees van Pelt – Voorzitter

Kees van Pelt- community advisory panel pernis

Kees van Pelt (1954) was direct enthousiast toen hij werd benaderd voor de rol van voorzitter van de Burenraad Shell Pernis. Als voormalig voorzitter van de deelgemeente Hoogvliet was hij al op bestuurlijk vlak bekend met Shell. In die hoedanigheid nam hij destijds de fakkelfolder in ontvangst van Shell Pernis. "Het was voor mij een uitdaging om via de Burenraad ook meer inhoudelijk op de hoogte te raken over wat er zich bij Shell Pernis afspeelt."

Als kleine jongen werd mijn belangstelling al getrokken als ik bussen met Shell-personeel via de Beneluxtunnel naar Pernis zag reizen, vanuit mijn geboorteplaats Schiedam. Dat stukje nostalgie heeft zeker ook een rol gespeeld bij het aanvaarden van mijn voorzitterschap. Net als trouwens mijn affiniteit met techniek."

Optimale openheid

"Ik zie de Burenraad als een open orgaan met betrokken leden uit de nabije omgeving, met zowel een luisterend oor als een kritische blik. We zijn actief en reactief bezig met wederzijds respect. Ik woon in Hoogvliet, maar ben als voorzitter onafhankelijk.

Alle burenraadsleden informeren hun eigen achterban door een realistisch beeld te schetsen van wat er op het Shell-terrein gebeurt, bijvoorbeeld tijdens een grote onderhoudsstop. Zelfs de kleinste incidenten worden door Shell gemeld, met passende oplossingen om dergelijke problemen te voorkomen.

We proberen als Burenraad ook zelf onderwerpen aan te dragen die relevant kunnen zijn, zoals recent bijvoorbeeld hoe Shell personeel kan rekruteren voor de toekomst. Het is heel zinvol om daarover mee te denken. Suggesties worden positief ontvangen.

Shell neemt de Burenraad uiterst serieus en geeft ons optimale openheid van zaken tijdens de vergaderingen, die ieder kwartaal plaatsvinden. Het is echt tweerichtingsverkeer.

Ons streven is om de Burenraad nog nadrukkelijker te profileren en daartoe maken we onder meer een ronde langs burgemeesters in de regio. Dat biedt inzicht waaraan op communicatiegebied behoefte is."

Tine de Winter – Pernis

Tine de Winter

Tine de Winter. Na 25 jaar te zijn weggeweest uit mijn dorp Pernis, woon ik hier nu weer met veel plezier. Inmiddels werk ik in de gezondheidszorg, maar hiervoor werkte ik jarenlang bij een dichtbijgelegen raffinaderij. Het reilen en zeilen op fabrieksterrein is mij dus zeer bekend en vertrouwd. Vorig jaar bezocht ik een buurt/informatie-avond bij Shell en daar hoorde ik over het bestaan van de burenraad . Ik heb aangegeven geïnteresseerd te zijn. Zo ben ik sinds maart 2019 in de burenraad opgenomen en heb hier geen spijt van. Naast het warme onthaal van de overige leden, heb ik gemerkt dat alle onderwerpen 'gewoon' bespreekbaar zijn. De volledige groep is zeer toegankelijk voor alle soorten vragen. Dat is fijn en vooral praktisch.

Door middel van een dergelijk initiatief als de burenraad, hebben bewoners uit omliggende gemeenten meer inzicht en invloed op wat er in onze achtertuin gebeurt. Er is ruimte voor overleg en discussie, en hiermee kunnen we onze leefomgeving en kwaliteit van leven wellicht verbeteren. Mijn doel is dan ook om voor ons dorp het aanspreekpunt te zijn in geval van vragen of onduidelijkheid. Het is voor alle partijen fijn om goed contact te hebben, hiermee is een win win situatie gecreëerd. Daarnaast kunnen we onze zorgen en klachten aangaande milieu, stank en lawaai ook op tafel leggen en wordt er naar een oplossing gezocht.

Pernissers kunnen met vragen of zorgen uiteraard met de leden van de Burenraad contact opnemen. Wij bespreken deze vragen in de vergadering en zullen dit terugkoppelen naar de aanvrager.

Gerard van den Berg

Gerard van den Berg

Gerard van den Berg – Vlaardingen

Gerard van den Berg (1947) Ik heb ervaring in de procesindustrie en vele jaren in de volcontinue. Ik weet dat Shell een goed werkgever is. Zo ook voor de vele contractors die werkzaam zijn op het Shell terrein. Buiten het Shell terrein wonen honderdduizenden bewoners in allerlei verschillende steden. Een daarvan is Vlaardingen, vlak onder de rook van Shell. Hier woon ik prettig, vlak tegen het “groene hart” aan.

In het verleden schrokken bewoners nog wel eens van incidenten uit de Botlek. Gelukkig komt dit tegenwoordig niet zo veel meer voor. Maar soms komen de vragen van de bewoners: wat gebeurt hier, is het nog wel veilig, wat moet ik doen?

Inmiddels ben ik al enige jaren lid van de Burenraad van Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam, kan ik praten over gebeurtenissen op het Shell terrein, vragen stellen in het belang voor de bewoners van Vlaardingen. Bij mogelijke problemen of last van activiteiten op het Shell terrein is er voldoende informatie en/of inzicht te verkrijgen. Communicatielijnen staan altijd open, Ook wij, als leden van de Burenraad gaan het gesprek aan en kijken naar oplossingen samen met Shell.

Ik wil mij inzetten als contactpersoon voor de inwoners van Vlaardingen. Vragen die zij hebben doorspelen of bespreken in de gezamenlijke Burenraad met leden andere gemeenten. Ik wil mij inzetten voor wederzijds vertrouwen, maar ook met respect naar elkaar.

Ik zal daarom contact zoeken met bewoners in Vlaardingen, door het zoeken naar informatie op sociale media, lokale kranten via de berichten andere media. Alle bewoners van Vlaardingen, ook kinderen van scholen kunnen contact opnemen met ons. Wij kunnen ook behulpzaam zijn in kennis vergaren voor toekomstige energie, zeker bij scholen.

Niet alleen de Burenraad zit aan tafel bij de Shell directie, ook vertegenwoordigers van de inmiddels 50-jarige DCMR, zij doen verslag van het kwartaal van dat jaar. Zij luisteren mee en geven oplossingen of treden op.

We doen het met elkaar, een prettige leef- en werkomgeving creëren in Vlaardingen.

Rob Tas – Schiedam

Rob Tas- community advisory panel pernis

Rob Tas (1954) is als 'lead engineer' werkzaam bij Croon en heeft veel ervaring met elektrotechniek en energievoorziening. In die rol heeft hij regelmatig beroepsmatig contact met Shell Raffinaderij Nederland. "Mijn recente deelname aan de Burenraad Shell Pernis is een hernieuwde kennismaking met het bedrijf."

"Ik houd me namelijk naast mijn werk niet alleen bezig met bijvoorbeeld het Project Particuliere Woningverbetering, maar ben tevens betrokken bij de restauratie van stoomsleepboten en andere historische vaartuigen. Ik wil mijn vrije tijd verdelen over mijn hobby’s. Tot dusver heb ik de Burenraad Shell Pernis ervaren als een goede manier om ervaringen te delen. Heel positief."

Genuanceerd beeld

"Ik houd van techniek en vind het interessant om te zien hoe het bedrijf in ontwikkeling is. Ook wil ik kunnen uitleggen welke maatregelen Shell neemt om bijvoorbeeld milieuoverlast tegen te gaan.

Negatieve berichten over incidenten hebben naar mijn mening ook altijd een andere kant. Ik hecht aan een genuanceerd beeld.Dat vind ik prettig aan de Burenraad: er wordt gedegen antwoord gegeven op vragen. We worden niet met een kluitje het riet ingestuurd!"

Juist omdat het een gemêleerd gezelschap is, komen er vragen vanuit verschillende invalshoeken aan de orde. Het is trouwens letterlijk een Burenraad want de leden zijn woonachtig in alle omringende gemeenten van Shell Pernis.

Ik vind het een mooi instrument om erop toe te zien hoe het bedrijf het werk zo veilig mogelijk organiseert voor mens en dier in onze omgeving."

Teun Smit – Hoogvliet

Teun Smit - community advisory panel pernis

Huib van Dijk – Albrandswaard

Huib van Dijk - community advisory panel pernis

Graag stel ik me aan u voor. Ik ben lange tijd in managementfuncties werkzaam geweest in de petrochemische industrie in de vakgebieden: dagelijks onderhoud, onderhoudsstops en nieuwbouwprojecten. Om het raffinaderij-chemie complex van Shell Pernis veilig draaiend te houden is er heel wat organisatie nodig, maar ook de ogen, oren en neuzen van de directe omgeving. De Burenraad kan aan deze wisselwerking een bijdrage leveren. In 2017 heb ik gereageerd op de oproep om namens de gemeente Albrandswaard-Poortugaal als vrijwilliger zitting te nemen in de Shell Burenraad. Ik zie de Burenraad als een open orgaan met betrokken leden uit de nabije omgeving met zowel een luisterend oor als een kritische blik. We zijn actief en reactief bezig met wederzijds respect. Naast de Burenraad ben ik als vrijwilliger ook actief in: de Commissie van Omwonenden van de tbs-kliniek de Kijvelanden, de “Vrienden van de Dorpskerk” in Poortugaal als voorzitter. Verder ben ik bezoeker van ouderen (80+) gepensioneerden in Hoogvliet en volg ik de lokale Albrandswaardse politiek. Samen met mijn vrouw bekommer ik me graag over onze 5 kleinkinderen en houd ik van wandeltochten met onze hond.

Ellie Cafferata – Spijkenisse

Ellie Cafferata- community advisory panel pernis

Mariska Matadin – Hoogvliet

Chris van de Graaf – Hoogvliet

Chris van de Graaf- community advisory panel pernis

Chris van de Graaf (1942). "Ik had al veel over de Burenraad gehoord via de voorzitter en erken het belang van een goede buur. Wederzijds vertrouwen staat daarbij voorop."

Ik woon al ruim dertig jaar in Hoogvliet en zie vanuit mijn appartement de raffinaderij prominent in beeld. Daar kan ik niet omheen; sterker nog, daar wil ik meer van weten!"

Saamhorigheid

Participeren en discussiëren doet Chris graag, getuige zijn actieve rol in het Burgerpanel van de gemeente Rotterdam waarin hij advies uitbrengt over allerhande zaken, waaronder veiligheid. "Ik was voorheen in de bestuurswereld werkzaam met communicatie rond grote projecten. Mijn ervaring met bewonerscontact zet ik graag voort in de Burenraad. Ik ben ook actief in het donatiefonds van Deltaport, waarbij Shell betrokken is. Die verwevenheid bij sociale doeleinden komt goed van pas. We moeten het tenslotte samen doen!"

"Ik beschik over een redelijk netwerk, bijvoorbeeld via de ‘vrienden van Hoogvliet’ en ik draag graag informatie uit aan anderen. De Shell Ecomarathon en de burenraadlunch die ik onlangs mocht bijwonen, heb ik benut om kennis te maken en te netwerken. Het bijzondere is dat iedereen één is bij zo’n event. Het bevordert saamhorigheid. De Burenraad moet volgens mij veel communiceren, zowel over positieve als negatieve zaken. Social media zijn daarbij handig. Ik word er persoonlijk rijker van door me te verdiepen in wat er bij Shell gebeurt. Transparantie en open communicatie zijn voor mij daarbij belangrijke randvoorwaarden."

Pauline Buitink

Pauline Buitink, General Manager Shell Energy and Chemicals Park.

Pauline Buitink (General Manager Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam) Grote bedrijven als Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam zijn zeer nadrukkelijk aanwezig in de naaste omgeving en kunnen soms tot overlast zijn of risicosituaties veroorzaken. Een goed en open contact met onze buren vinden we heel belangrijk. Daarom hebben we jaren geleden onder andere een burenraad opgezet. Zo fungeren de leden van de burenraad als vertegenwoordiger naar hun buren in hun eigen gemeenten. De burenraad vergaderingen hebben een open karakter waarin de leden alles kunnen vragen. De medewerking hierin door medewerkers van de DCMR juich ik ook van harte toe. De burenraad is een zeer prettig overleg orgaan, waar op een respectvolle wijze naar elkaar geluisterd wordt en waar het open gesprek centraal staat.

Christien Nowee

Christien Nowee, Social Performance Adviser, Shell Pernis

Christien Nowee, Social Performance Adviser, Shell

Als Social Performance Adviser (Shell Pernis/Moerdijk) is het mijn taak om een goed en open contact te hebben met de naaste omwonenden van Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam. De burenraad is een heel belangrijk middel om via onze leden contacten te leggen met de buren uit de diverse gemeenten rondom ons bedrijf. Zij zijn voor ons de ‘ogen en oren’. We streven naar een goede communicatie op een open wijze. Door een goed contact te hebben met de omgeving, geven we Shell een deurbel en een “gezicht”. Tenslotte, onbekend maakt onbemind! Daarom luisteren wij naar onze leden, staan wij open voor alle vragen en geven wij uitleg in samenwerking met de directie en ook medewerkers van DCMR, over allerlei zaken die spelen op en rond Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam. De vergaderingen met onze burenraadleden zijn prettige bijeenkomsten waarin op een opbouwende en heldere wijze met elkaar gesproken wordt. We houden onze burenraadleden vooraf op de hoogte bij actuele veranderingen en betrekken ze bij dit proces. Zijn er externe evenementen dan zijn ook onze burenraadleden van de partij.

Alexander Mante

Alexander Mante, ER Manager Downstream

Alexander Mante (Manager Externe Relaties) Als manager externe relaties werk ik aan de reputatie van Shell. Die reputatie wordt bepaald door wat we inhoudelijk doen, door ons gedrag en hoe wij en anderen daarover praten. We zijn daarom bijvoorbeeld voortdurend bezig om te kijken hoe we onze fabrieken beter kunnen opereren met de omgeving, het milieu en veiligheid in gedachten; hoe we transparanter kunnen zijn over wat we doen, en door ruchtbaarheid te geven aan positieve ontwikkelingen en activiteiten die eventueel overlast kunnen veroorzaken.

De Burenraad vind ik daarom heel belangrijk: het is een unieke, zichzelf versterkende manier voor Shell Pernis om steeds beter rekening te houden met buren. De Raad biedt Shell de mogelijkheid op structurele wijze aan de buren voor te leggen of we de juiste dingen op de juiste manier doen, en waar nodig zaken aangepast moeten/kunnen worden. De leden informeren op verschillende manieren hun achterban en horen daar wat er in de kern of gemeente speelt, en koppelen dat weer terug. Hier kan Shell Pernis vervolgens weer rekening mee houden in de activiteiten. Dit vraagt natuurlijk aardig wat van de Burenraadsleden. Ik vind het leuk dat we daarom de Leden ondersteunen met een bijdrage aan een goed doel naar keuze in de kern of gemeente die ze vertegenwoordigen.

En dit is niet helemaal zonder eigenbelang: als inwoner van Schiedam heb ik ook graag dat Shell Pernis goed rekening houdt met de omgeving.

Gerda van der Steen Spijkeniss

Gerda van der Steen, Spijkenisse

Gerda van der Steen, Spijkenisse

Ton Bakker – Vlaardingen

Ton Bakker, Vlaardingen

Ton Bakker, Vlaardingen

Leo van Gelder - Albrandswaard

Leo van Gelder, Rhoon

Leo van Gelder, Rhoon

Meer in over ons

Over ons

Lees meer over de raffinaderij van Shell in Pernis

Omgeving

Een goed en open contact met onze omgeving vinden we heel belangrijk. Daarom nemen we zitting in de Burenraad van Shell Pernis en steunen we sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten in de regio.