De raffinagesector zit in een achtbaan vol wisselende marktomstandigheden. Hoogtes en vooral dieptes, bochten die in grote snelheden genomen moeten worden; alle marktomstandigheden vliegen in flitstempo voorbij.

Twee, drie jaar geleden stonden de media nog bol van speculaties over de onzekere toekomst van de Shell-raffinaderij in Pernis. “Ook Pernis is geen heilige koe”, zei de destijds kersverse Chief Executive Officer Ben van Beurden in januari 2014. Dat de Shell-bestuurder er aan toevoegde “maar (Pernis) bekleedt wel een sterke positie” werd minder door de buitenwereld opgepikt.

Grofweg gezegd waren die zorgen de uitkomst van twee onloochenbare constateringen. Er is enerzijds teveel raffinage-capaciteit in Europa onder meer doordat de vraag naar transportbrandstoffen in de lokale afzetmarkt afneemt omdat bijvoorbeeld auto’s steeds zuiniger worden.

Anderzijds neemt de concurrentie uit het Midden- en Verre-Oosten en de Verenigde Staten gestaag toe, wat zich vertaalt in aanhoudende kleine marges. 

Toch haalt de sector even opgelucht adem. Sinds eind vorig jaar kunnen de Europese raffinaderijen weer zwarte cijfers schrijven. General Manager Bart Voet van de Shell-raffinaderij in Pernis heeft beide periodes meegemaakt.

Curriculum vitae

De in 1965 geboren Bart Voet studeerde van 1984 tot 1990 chemie aan de Technische Universiteit Delft. Na zijn militaire dienstplicht trad hij in april 1992 in dienst bij Shell als process engineer. Daarna deed hij op verschillende plaatsen op de wereld werkervaring op in onder andere de Verenigde Staten, Oman, Groot-Brittannië, Nigeria, Australië en Zuid-Afrika.

In dat laatste land was hij verantwoordelijk voor de SAPREF-raffinaderij (South African Petroleum Refineries) in Durban. Sinds oktober 2011 is Voet General Manager Shell Pernis. Bart Voet is getrouwd (twee kinderen). Zijn hobby’s zijn 4x4-rijden, duiken, vissen en hardlopen.

Shell Pernis

Verwerkingscapaciteit van ruim 400.000 vaten olie per dag

Dat staat gelijk aan 750 L aardolie per seconde

Oppervlakte installaties 600  voetbalvelden

50% Van productie wordt direct afgezet in buitenland

1900 eigen werknemers 

4000 extra medewerkers van aannemers

160.000 km pijpleidingen

60 raffinage fabrieken

gemiddelde Jaarlijkse investering 200 miljoen dollar