Met het sluiten van de bedrijfsschool kwam er een einde aan de mogelijkheid om personeel zelf op te leiden. Shell werd afhankelijk van opleidingsinstituten buiten het hek. “Als iemand nu van een MBO opleiding komt, heeft zij of hij een prima basisopleiding, maar gerichte praktijkkennis ontbreekt nog vaak”, stelt Jeroen van Dorp, Maintenance Supervisor van de werkplaats. “Ik vergelijk het met een grondplaat van Duplo waarmee mijn kinderen spelen: de ‘grondplaat’ is er, maar pas híer leert iemand ‘de bouwstenen’ om een huisje te bouwen.”

Speerpunten

Onlangs maakte Van Dorp de visie van de werkplaats bekend, die vanzelfsprekend sterk linkt aan de overkoepelende doelstellingen van Pernis. Vijf speerpunten staan centraal: kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, kosten, trots én de ambitie om de beste opleidingsplaats van de Rijnmond-regio te zijn. “Samen met HR hebben we gekeken naar hoe we stagiairs zo optimaal mogelijk kunnen inzetten.

Wij willen dat je hier een gedegen opleiding krijgt zodat je kunt uitgroeien tot een uitstekende vakman/-vrouw. Daarom steken we veel tijd in de opleiding van onze stagiairs en beschikken we over getrainde mentoren voor de juiste begeleiding. Ik wil dat stagiairs op school tegen elkaar zeggen: ‘Ik ben bij Shell geweest, dáár leer je echt een vak en heb je een prima toekomstperspectief’. Door de beste opleidingsplaats te zijn, hopen we ook de eerste keuze te hebben om de allerbesten eruit te pikken en een baan aan te bieden.”

Stageplaatsen

Momenteel biedt de onderhoudsorganisatie plaats aan 29 MBO stagiairs waarvan er dertien in de centrale werkplaats werken. Binnen operatie zijn nog eens 46 stagiairs geplaatst. Stagiairs zijn afkomstig van verschillende opleidingsinstituten. Afhankelijk van het instituut varieert de stageduur.

Meer informatie over een stageplaats bij Shell Pernis?

Toon Antens, 06 – 4612 0288, toon.antens@shell.com (onderhoud)

Richard Gouw, 06 – 2906 9466, richard.gouw@shell.com (operatie)