Rotterdam-Pernis, 02-04-2015, CK Shell De burenraad en bestuurders /raadsleden van omwonende gemeenten zullen aanwezig zijn
Raadsleden in gesprek met Bart Voet, Directeur Shell Pernis

Na instructie over veiligheid door Minke van Tol, legde Kees van Pelt in zijn welkomstwoord uit hoe de Burenraad werkt en wat er zoal aan de orde komt tijdens het overleg dat per kwartaal plaats vindt. General Manager Shell Pernis Bart Voet gaf informatie over Shell Pernis, waarna hij inging op vragen over veiligheid en onderhoudstops en de aanwezigen bedankte voor hun input. Vervolgens presenteerden de gemeenten zich aan de hand van moodboards en vond discussie plaats.

Aansluitend kreeg het gezelschap een imponerende bustour met uitleg over het bedrijfsterrein. Uit de enthousiaste reacties bleek dat er behoefte is aan meer onderling contact en werd bijvoorbeeld het idee geopperd de regiotours weer in te stellen. Ook gaf een aantal genodigden aan interesse te hebben in deelname aan de Burenraad. Een bedrijfsbezoek dat wellicht versterking van de Burenraad als gevolg heeft. Een dergelijke bijeenkomst is zeker voor herhaling vatbaar, volgens voorzitter Kees van Pelt in zijn terugblik na afloop.” 

Rotterdam-Pernis, 02-04-2015, CK Shell De burenraad en bestuurders /raadsleden van omwonende gemeenten zullen aanwezig zijn
Raadsleden en leden van de Shell Pernis Burenraad en raadsleden in dialoog per gemeente

Kwartaalvergadering

Enkele dagen daarvoor, op 30 maart, kwam de Burenraad Shell Pernis bijeen voor de eerste keer in 2015. Een druk bezochte vergadering waarbij men vrijwel voltallig aanwezig was. Van vertrekkend Burenraadlid Dick Amesz (DCMR) was al tijdens de voorvergadering afscheid genomen. Speciale gast was de uit Bolivia afkomstige Yamile Julio Castillo die per 1 mei bij Shell Pernis begint als HSE-specialist en graag wilde ervaren hoe de Burenraad functioneert.

Traditiegetrouw gaf General Manager Bart Voet weer inzicht in de performance van de afgelopen periode. Hij kon met trots melden dat er nog minder is afgefakkeld en er geen sprake was van lekkages. De eindresultaten van fakkelen en lekkages zijn in 2014 verbeterd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Ook vertelde Bart dat de onderhoudsstop die momenteel in vijf fabrieken gaande is, gedegen en volgens planning wordt uitgevoerd. . Daarbij is zo’n 2000 man extra personeel betrokken van aanemingsbedrijven dat vooraf is geïnstrueerd in het Safety Center op Pernis. Verwacht wordt de productie in april weer te kunnen opstarten. Veiligheidsbewustzijn blijft ook hier een belangrijk aandachtspunt.

Brandveiligheid

Brandveiligheid was het hoofdonderwerp van de vergadering. Bedrijfsbrandweer Gerrit de Heer vertelde meer over de brandveiligheidsvoorzieningen bij Shell Pernis, waar 500 tanks staan. Zo zijn de tanks waarin stoffen zijn opgeslagen met brandbare inhoud, voorzien van koel- en blusvoorzieningen.

De bedrijfsbrandweer werkt intensief samen en traint met de brandweer in het Rijnmondgebied, die eveneens beschikking heeft over de modernste apparatuur en daarmee de krachtigste veiligheidsorganisatie is. Naar aanleiding van eerdere vragen uit de Burenraad betreffende brandveiligheid van tanks, gingen Barry Karabatak en Wim Schiereck namens DCMR in op hoe inspecties verlopen.

Zo wordt aan de hand van een risicoanalyse geïnventariseerd welke tanks verbetering, extra reducerende maatregelen of een alternatieve aanpak nodig hebben. De inspecties zijn specialistisch werk en hebben betrekking op zaken zoals de tankbodem, tankwand en tankdak, maar ook op aansluitingen, druk/vacuümbeveiligingen, vaste koel- en blusvoorzieningen, scheefstand, tankterp en put. Wetgeving, verplichtingen en mentaliteit van betrokkenen behoren eveneens tot de inspectie.

De goede uitleg en feedback op eerdere technische vragen hierover vanuit de Burenraad, gaf vertrouwen dat er heel consentieus naar brandveiligheid wordt gekeken.

De volgende vergadering van de Burenraad Shell Pernis is gepland op 6 juli.