De stankklachten vielen samen met het opstarten van een installatie bij Shell Pernis. Gelet op de noordwestelijke windrichting en het klachtengebied, zijn de klachten toegerekend aan deze opstartende installatie. Om ongeveer 14:00 uur was de installatie volledig operationeel en werden geen nieuwe klachten gemeld.

Shell Pernis werkt aan de voorjaarsstop: een aantal installaties en fabrieken gaat uit bedrijf voor gepland groot onderhoud. Shell doet er alles aan om hinder te voorkomen maar kan niet uitsluiten dat het stoppen en starten van deze installaties te merken is in de omgeving.