De stankklachten vielen samen met het opstarten van een installatie bij Shell Pernis. Hierbij heeft zich gedurende 15 minuten een verhoogde uitstoot van zwavelhoudende lucht voor gedaan. Deze verhoogde uitstoot, en daarmee de bron van de stankoverlast, is inmiddels verholpen.