Deze fakkel - op het westelijk deel van het terrein - zal zichtbaar zijn buiten het hek.

Dit zal naar verwachting enkele uren in beslag nemen. In de loop van de dag zal het fakkelen afnemen.

De autoriteiten zijn over deze activiteiten en de grotere fakkelvlam geïnformeerd.

Fakkelen is een onderdeel van het proces waarbij wij overtollig gas op gecontroleerde wijze verbranden.