De vakbonden hebben aangekondigd van plan te zijn productie te verminderen en daarvoor de fabrieksinstellingen te wijzigen. Dit kan ook buiten de hekken van onze twee locaties merkbaar zijn. In gezamenlijkheid zijn afspraken gemaakt tussen de bonden en Shell over de spelregels bij acties. Het belang van veiligheid staat hierbij altijd voorop. Om de impact op milieu en omgeving zo klein mogelijk te houden, is met de bonden afgesproken dat deze vermindering van productie, veilig en ordentelijk moet verlopen en niet mag leiden tot onnodig of extra fakkelen.

Wij zullen er alles aan doen om de overlast voor u als onze buur te voorkomen. Mocht u de komende tijd, ondanks de voorzorgsmaatregelen en gemaakte afspraken, toch overlast ervaren, dan bieden wij u bij voorbaat onze excuses aan.

U kunt ons bereiken via de gratis burenlijn 0800 – 0238044 of stuur een email naar infopernismoerdijk@shell.com