Tijdens de werkzaamheden kan er verhoogd fakkelaanbod zijn door het uit bedrijf nemen en opstarten van de fabrieken. De fakkel kan zichtbaar en mogelijk hoorbaar zijn in de omgeving. Fakkelen is onderdeel van het veiligheidssysteem dat ervoor zorgt dat fabrieken veilig druk kunnen verminderen en later weer in gebruik kunnen worden genomen. We doen ons uiterste best om eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Half november hopen we de werkzaamheden af te ronden. Door al deze werkzaamheden zijn er ongeveer 300-600 extra medewerkers op het terrein, waardoor er¬ rond Shell Pernis meer verkeer zal zijn.

Voor vragen kunnen omwonenden zich richten tot Shell Pernis via de gratis burenlijn 0800 – 0238044 of infopernismoerdijk@shell.com