People in exhibition

Er is een grote behoefte aan technisch goed geschoolde vakmensen, maar technische beroepen kampen nog steeds met een onbekend, achterhaald of slecht imago. En al jarenlang kiezen te weinig jongeren en werkzoekenden voor een loopbaan in de techniek en technologie. Terwijl daar juist steeds meer kansen en mogelijkheden zijn. Daarom slaan bedrijven, gemeente en onderwijs in Rotterdam de handen ineen om jongeren vertrouwd te maken met techniek en technologie en meer Rotterdammers enthousiast te maken voor werk in de techniek en technologie

Tijdens de feestelijke bijeenkomst zijn alle afspraken en plannen van het pact bekendgemaakt. De presentatie is onderdeel van het evenement ‘Een leven lang leren’ in de makerspace Bouwkeet. Leerlingen hebben vandaag kennis gemaakt met vernieuwende manieren van leren.

Leren door te onderzoeken, gaming en buitenschools leren. Dit zijn manieren van leren die ook het pact onderstreept.

Interesse? Klik hier voor meer informatie.