DCMR heeft op het terrein onderzoek gedaan. Hoewel wij zelf geen oorzaak hebben kunnen vinden, acht DCMR - de aard van de klachten en de windrichting in ogenschouw nemend - het aannemelijk dat Pernis de veroorzaker is. De klachten zijn dan ook aan ons toegeschreven.

Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog.