Daarbij zal een verhoogde en onregelmatige vlam te zien zijn op de fakkelstelling aan de oostelijke kant van ons terrein. Dat fakkelen kan mogelijk ook hoorbaar zijn. Milieuautoriteit DCMR is van deze activiteit op de hoogte.
Het fakkelen is nodig om de fabriek veilig in gebruik te kunnen nemen.
Wij zullen ons maximaal inspannen om de hinder voor onze omwonenden zoveel mogelijk te beperken.
Voor nadere informatie kunt u bellen met telefoonnummer 0800-0238044