Kinderraad Shell Pernis

De Shell Pernis Kinderraad is sinds 2014 een gezamenlijk initiatief van Shell Pernis en de Kleine Ambassade en bestaat uit een groep enthousiaste kinderen uit groep 6 t/m 8 die in de buurt van Europa’s grootste haven en raffinaderij wonen. Zij willen meedenken over hun toekomstige leefomgeving en nemen daarom deel aan dit initiatief. Deze kinderen krijgen les over veiligheid, techniek en komen in contact met allerlei moderne beroepen. Tevens nemen ze een kijkje achter de schermen op de raffinaderij. Maar ze moeten ook zelf aan de slag, want de kinderraad gebruikt wat zij hebben geleerd om een advies uit te brengen aan Shell Pernis op een door hun gekozen maatschappelijke kwestie.

Tijdens de bijeenkomst werden al meteen veel vragen gesteld over techniek, de mogelijkheid om de brandweer te ontmoeten, naar de werkplaats te gaan en over het milieu. Aan de hand van stellingen bleek dat kinderen verschillende perspectieven hebben over leven met of zonder plastic, over de bijdrage van hun eigen generatie en of ze meer techniek op school willen. In het aankomende jaar zal Shell samen met de kleine Ambassade en de geïnstalleerde kinderraad dezeonderwerpen allemaal bespreken. Met zo’n enthousiaste groep kijken wij hier op Shell Pernis hier erg naar uit!