Bij Mammoet in Schiedam is de 650 ton wegende en 30 meter hoge procesmodule op een kleinere boot geladen, die vervolgens bij Shell Pernis aan de kant zijn gereden. De hele operatie, waaraan maanden aan voorbereiding vooraf gegaan is, is vlekkeloos verlopen.

De SDA krijgt als taak zware bestanddelen te verwijderen uit een stroom aardolieproducten waardoor in andere fabrieken meer lichtere, hoogwaardige producten zoals benzine en diesel kunnen worden gemaakt. Hierdoor zal Shell Pernis een milieuvriendelijker productenportfolio krijgen. Het SDA-project zal de komende maanden steeds meer vorm krijgen en in 2018 operationeel zijn.

Primeur met 3D-model

Medewerkers van Shell Pernis hebben in China met iPads de nieuwe units van de SDA gecontroleerd. Ondertussen leerden mederwerkers op de raffinaderij in Pernis als een ‘avatar’ in een computerspel de fabriek kennen.

Ingmar Ooms van het SDA-project: “Mijn team werkt aan het opstarten van alle units binnen het SDA-project. We hebben hiervoor nieuwe werk- en trainingsmethoden ontwikkeld. Voor de operators is een Operator Training Simulator (OTS) gebouwd. Door deze simulator kunnen alle start-ups, shut-downs en noodscenario’s getraind gaan worden voordat de fabriek daadwerkelijk gaat draaien. De OTS heeft zelfs al een paar configuratiefouten vooraf aangetoond, zodat we deze voor de bouw en start van de SDA hebben kunnen elimineren. Zonder OTS kom je pas tijdens starten achter deze fouten.”

3D

Nieuw voor Shell Pernis is de mogelijkheid om met een iPad door de fabriek te lopen en met een 3D-model te checken of de constructie klopt zoals die bedacht is, stelt Ingmar. “Wat operators van oudsher doen is het checken vanaf tekening in het veld, 2-dimensionaal.

Maar daar kan je niet op zien hoe bijvoorbeeld een afsluiter daadwerkelijk geplaatst moet worden. Doordat de SDA-fabriek grotendeels in China gebouwd wordt, zijn twee operators in China geweest. Zij hebben de constructiewerkzaamheden met de iPad gecontroleerd. Ze konden inzoomen of de verschillende onderdelen goed gesitueerd waren, of alles paste en of de tekening met de werkelijkheid overeenkwam.”

Avatar

Ingmar: “De 3-D op iPad’s een hele nieuwe methode binnen Shell, die nog slechts mondjesmaat plaats vindt. Maar wat echt een primeur is, is het Walkinside programma. Na wat onderzoek kwam ik bij Siemens terecht, die een programma ontwikkeld hebben, dat het mogelijk maakt om een 3D-model om te zetten naar een realistische virtuele omgeving.

Met Walkinside trainen we buitenoperators in een game-achtig programma. De operator kan als een ‘avatar’ in een game door de fabriek heen lopen en simpele handelingen verrichten. Het programma draait gewoon op een laptop. Operators kunnen zo de fabriek al helemaal binnenste buiten leren kennen, voordat ‘ie daadwerkelijk hier in Nederland staat. Ze weten de belangrijkste noodprocedures uit te voeren en de afsluiters, kleppen en pompen dan al blindelings te vinden.”