President Will Braun and coordinator Dini Bonninga received the check from Jos van Winsen.
Voorzitter Wil Braun en coordinator Dini Bonninga ontvangen de cheque van Jos van Winsen.

Voorzitter Wil Braun vertelt over de missie van Stichting Leergeld: “Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving.”

Jos van Winsen , General Manager van Shell Pernis, reikte de cheque uit: “Shell Pernis is zich bewust van haar omgeving en haar rol daarin. We streven naar een goede relatie met onze buren en we sponsoren regelmatig niet-commerciële initiatieven. We vinden het belangrijk om een goede buur te zijn, die probeert zo veel mogelijk overlast te vermijden. Maar ook om mee te denken en te werken aan belangrijke sociale kwesties in de omgeving. En daar is Stichting Leergeld Voorne-Putten een goed voorbeeld van.”

Stichting Leergeld Voorne-Putten is als Leergeld Spijkenisse opgericht in oktober 2005. Per 1 januari 2009 heeft de stichting haar gebied uitgebreid naar Voorne-Putten en haar naam aangepast. Wil Braun: “De donatie van Shell Pernis helpt ons enorm om voor kinderen uit deze buurt het financieel mogelijk te maken dat ze lid worden van een sportverening of een muziekinstrument gaan bespelen. Maar ook de kosten voor een schoolreisje kunnen we hiermee bekostigen.”