Workers in workshop

Voordat een fabriek weer op mag starten moet er een zogenoemde ‘Statement of Fitness’ worden opgesteld. Dit heeft als doel om te checken of alle procesveiligheidsmaatregelen goed werken om de fabriek veilig in gebruik te nemen. DCMR Milieudienst Rijnmond en andere autoriteiten controleren dit proces zodat de raffinaderij stapsgewijs weer veilig op kan starten. Pas na goedkeuring van de DCMR van de ‘Statement of Fitness’ van elke afzonderlijke getroffen fabriek, worden de fabrieken een-voor-een in werking gesteld.

Employees talking in office

Het opstarten gaat soms nog steeds gepaard met fakkelen maar onze intentie is om gedurende de huidige werkzaamheden, en ook in de komende weken, zo min mogelijk overlast voor de omwonenden te veroorzaken. General Manager Shell Pernis Jos van Winsen: “We zijn ons zich volledig bewust van het belang van een veilige herstart met minimale overlast naar de omgeving. We moeten een modelstart maken en dat beseffen we ons terdege”.