De productie lag stil na een stroomstoring op 29 juli. De storing werd veroorzaakt door kortsluiting met daaropvolgend lokale brand in een hoogspanningsstation.

Shell Pernis voert de productie nu geleidelijk weer op.

Ons onderzoek naar de achterliggende oorzaken van de kortsluiting is nog in volle gang. Ook de autoriteiten doen onderzoek, waaraan Shell volledig meewerkt. Uiteraard zal Shell Pernis alle maatregelen nemen die nodig zijn om herhaling te voorkomen.

Het stilleggen van Shell Pernis heeft tot vragen en zorgen geleid, vooral bij onze naaste buren. Daarvoor hebben wij onze excuses aangeboden. Wij zijn erkentelijk voor het begrip van onze buren voor de eventuele hinder die zij hebben ondervonden bij het weer in gebruik nemen van de fabrieken. Het vermijden van dit soort incidenten is en blijft de hoogste prioriteit voor Shell Pernis.