Het geluid werd waarschijnlijk veroorzaakt door het tijdelijk aflaten van stoom.

Nadat de geluidsoverlast was constateerd, hebben wij maatregelen genomen waardoor de geluidsoverlast is gestopt.