Zaterdag 29 juli is er brand ontstaan in een elektriciteitsstation op onze raffinaderij, met problemen in de elektriciteitsvoorziening tot gevolg. Uit veiligheidsoverweging is vervolgens besloten om het merendeel van de fabrieken op het terrein op een veilige en gecontroleerde wijze uit bedrijf te nemen. Bij dit afsluiten van de fabrieken worden als onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen, overtollige gassen afgefakkeld. Aangezien we binnen zeer korte tijd de hele raffinaderij uit bedrijf hebben genomen ging dit fakkelen gepaard met geluid, hoge vlammen met roet- en stankoverlast. DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft metingen uitgevoerd en er zijn geen verhoogde concentraties gemeten. Sinds maandagmiddag is het merendeel van de fabrieken op het terrein uit bedrijf en is inmiddels ook het grootschalig affakkelen gestopt. Wel blijft een kleine fakkel zichtbaar als onderdeel van onze veiligheidssystemen.

Maandagavond 31 juli is tijdens spoelwerkzaamheden aan een van de fabrieken, die eerder uit bedrijf was genomen, waterstoffluoride vrijgekomen. De bron van de lekkage is geïdentificeerd en het lek is gedicht. De aanwezige veiligheidssystemen hebben gefunctioneerd waardoor de stof binnen het terrein van Shell Pernis is gebleven en er geen gevaarlijke concentraties van de stof zijn gemeten buiten ons terrein.

Shell is in nauw overleg met de hulpdiensten en DCMR. Volgende stappen worden onderling afgestemd. Beide incidenten worden onderzocht. Shell is op diverse manieren in contact met omwonenden en belanghebbenden en heeft excuses aangeboden voor de situatie en ontstane overlast. Samen met instanties, omwonenden en de Shell Pernis Burenraad kijken we hoe we de informatievoorziening verder vorm kunnen geven.

Op dit moment is de raffinaderij buiten bedrijf; de schade in het electriciteitsstation moet worden gerepareerd voordat de raffinaderij weer stapsgewijs kan worden opgestart. Ook tijdens het opstarten zal er als onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen worden gefakkeld. Dit kan dan opnieuw overlast veroorzaken voor de omwonenden. Uiteraard probeert Shell die overlast te beperken. Shell werkt hierbij opnieuw nauw samen met DCMR en andere betrokken autoriteiten.

De raffinaderij van Shell is de grootste in Europa en het tijdelijk buiten bedrijf zijn heeft mogelijk gevolgen voor onze klanten. We verwachten dat de fabrieken op zijn vroegst in de tweede helft van augustus worden herstart. Dit is uiteraard vervelend maar we doen er alles aan om de gevolgen voor onze klanten zoveel als mogelijk te beperken.

Updates en meer informatie is te vinden op de websites van www.shell.nl/pernis , www.DCMR.nl en www.Rijnmondveilig.nl