Het geluid was afkomstig van Shell Pernis, waar gewerkt wordt aan de nieuwe Solvent DeAsphalter Unit (SDA). Het schoonblazen van nieuw leidingwerk voor deze nieuwe fabriek vormde de oorzaak van de geluidsoverlast.

Nadat de overlast is geconstateerd heeft Shell Pernis direct maatregelen genomen, waarna de overlast is gestopt.