Bij het productieproces van een van de fabrieken op de Shell raffinaderij komt pure CO2 vrij. Die vangen we af. Via een vroegere pijpleiding van de overheid, gaat het naar een door het bedrijf OCAP, aangelegd distributienet naar onder meer het Westland.

De glastuinbouw in het Westland kan pure CO2 goed gebruiken omdat dit de gewassen sneller doet groeien. Door C02 uit industriële processen af te vangen en te leveren aan de glastuinbouw kan onnodige CO2-uitstoot door de tuinders worden voorkomen.