Shell en aannemers starten groot onderhoud

Half april beginnen Shell Pernis en betrokken aannemers aan groot onderhoud. Om dat te kunnen doen in deze bijzondere tijd hebben ze gezamenlijk extra maatregelen getroffen en volgen ze uiteraard de richtlijnen van het RIVM. Veiligheid boven alles. Wat we samen zoal doen?

  • Om besmettingen te voorkomen, hebben we samen met alle betrokken partijen richtlijnen en regels voorgeschreven, die zowel op de site(het gehele fabrieksterrein) gelden als daarbuiten. De regels van de overheid zijn daarbij in alle opzichten leidend geweest. Dit houdt onder andere in dat we op 1,5 meter afstand van elkaar werken. Indien de afstand minder is dan wordt altijd gewerkt met gelaatsschermen en andere beschermende middelen.
  • We hebben samen geanalyseerd waar opeenhopingen van medewerkers te verwachten zijn, zoals bij kantines en rookruimtes. Hierdoor kunnen we gericht maatregelen treffen om er voor te zorgen dat mensen ook daar 1,5 meter afstand kunnen houden. Denk aan het aanpassen van uitvoeringplannen, in tijd gespreide schema’s/pauzes en een andere inrichting van de lunchruimtes.
  • We werken in vaste kleine teams om het coronavirus geen kans te geven zich breed te verspreiden. Ook hebben we de toegang tot de fabriek sterk beperkt. Op die manier houden we het aantal aanwezige medewerkers per moment zo laag mogelijk. We hebben met de verspreiding van werkzaamheden het aantal medewerkers op site bijna kunnen halveren;
  • We trainen alle medewerkers hoe om te gaan met deze bijzondere omstandigheden. Die trainingen – en de handhaving van richtlijnen en regels – zullen doorlopen zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.
  • We gebruiken standaard persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vitaal proces

De petrochemische sector is een door de overheid aangewezen vitaal proces dat moet blijven functioneren. Shell Pernis maakt bijvoorbeeld brandstoffen die transport van mensen, voedsel en apparatuur lokaal en wereldwijd mogelijk maken. Shell Pernis maakt ook grondstoffen voor medicijnen, ontsmettingsmiddelen en andere essentiële producten die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden.

Om ervoor te zorgen dat onze installaties op goede en veilige wijze blijven functioneren, is noodzakelijk onderhoud essentieel. Tijdens een groot onderhoud, bij een raffinaderij Turn Around genoemd, gaan de fabrieken tijdelijk uit bedrijf. De industrie plant deze onderhoudsstops jaren van tevoren om precies te weten wat er moet gebeuren. Daarvoor heeft het hulp van gekwalificeerd aannemerspersoneel nodig.

Zowel Shell Pernis als de aannemers beginnen met het volste vertrouwen aan de onderhoudsstop.

Via onze website en Twitter volgen de laatste updates. Vragen kunt u altijd stellen via communicatiepernismoerdijk@shell.com of via onze gratis burenlijn: 0800 – 0238044