We werken er hard aan om de situatie zo snel mogelijk te herstellen en de overlast zoveel mogelijk te beperken. Dit heeft helaas niet kunnen voorkomen dat wij een aantal klachten in de omgeving hebben veroorzaakt, o.a. wegens geluid en stank. De stankklachten zijn inmiddels verholpen. Wij bieden onze buren hiervoor excuses aan. 

28 mrt. 2020

Begin van de avond op zaterdag 28 maart heeft er onverwacht een stroomonderbreking plaatsgevonden op Shell Pernis. Een aantal units/fabrieken wordt nu op veilige wijze uit bedrijf genomen, met fakkelen tot gevolg. Onze excuses hiervoor.