Wij doen ons uiterste best om overlast voor onze omgeving zoveel mogelijk te beperken, maar ontkomen er niet aan dat het opstarten gepaard gaat met fakkelen. Dit kan visuele overlast, maar ook geluidshinder betekenen.

Wij bieden onze buren hiervoor alvast onze excuses aan.