De heiwerkzaamheden voor deze fabriek, parallel aan de A4 gelegen, veroorzaken geluidsoverlast in de omgeving.

Dat vinden wij heel erg vervelend.

We hebben van tevoren maatregelen getroffen om de hinder te beperken. Bijvoorbeeld door alleen doordeweeks overdag te heien en door op een aantal plaatsen de palen te schroeven in plaats van te slaan. Onze eerste aanpassingen bleken niet voldoende, want we hebben meerdere klachten ontvangen uit het dorp Pernis. Dank daarvoor, want zo hebben we meer acties genomen om het geluid te beperken:

Inmiddels zitten er 1500 heipalen in de grond. De heipalen die we gebruiken zijn geen betonpalen zoals bij de woningbouw maar we maken gebruik van stalen heibuizen. Helemaal zonder overlast zal het niet zijn, zeker niet de komende 1-2 weken. Dan slaan we namelijk de laatste extra grote stalen palen die nodig zijn voor de haven.

Voor 500 palen gaan we ‘Keller’ palen gebruiken en 500 andere palen gaan we schroeven in plaats van heien. Deze methoden veroorzaken geen geluidsoverlast maar kunnen we helaas niet overal toepassen.

Voor de 500 palen die het meest dichtbij de A4 nog de grond in moeten proberen we een andere heimachine te krijgen voorzien van een geluidskap. Van dit type heimachine bestaan er maar 8 stuks en er was in Nederland nog 1 exemplaar beschikbaar.

Ook zijn wij het aannemersdorp (de bouwketen) zo aan het plaatsen, dat zij opgestapeld langs de A4 als een soort geluidswal fungeren.

Hierbij een foto van het gebied waar op dit moment de HEFA fabriek gebouwd wordt. Hierop is te zien waar er nog hei-werkzaamheden verricht moeten worden. De werkzaamheden verplaatsen zich steeds meer naar de achterkant van het terrein waardoor geluidsoverlast aanzienlijk minder wordt.