De samenleving

Shell Pernis wil een belangrijke rol spelen in de omgeving èn een goede buur zijn. Daarom steunen we in de omgeving van onze vestigingen sociale, culturele en sportieve projecten. Dit doen we door het opzetten van projecten met partners, door geld en middelen te geven, maar ook door onze medewerkers aan te moedigen om zich als vrijwilliger in te zetten. 

De thema’s innovatie, veiligheid en nabuurschap zijn belangrijk voor de regio en voor Shell Pernis. Daarnaast zijn wij ook actief betrokken bij het promoten van technische banen in het onderwijs.

Naast de lokale donaties uit het Pernisse budget, geeft Shell International in Den Haag - aan medewerkers en gepensioneerde medewerkers - ook donaties in de vorm van het Shell Vrijwilligers Fonds. Voorwaarde voor een aanvraag is actieve betrokkenheid van de aanvrager bij het project en dat het een (oud) Shell -medewerker betreft.

Shell Pernis Burenraad

Goede buren communiceren met elkaar, leren van elkaar, krijgen een band, helpen elkaar en maken het leven in de buurt wat aangenamer. Een goed en open contact met onze buren vinden we belangrijk. Daarom is er al vijftien jaar een Burenraad van Shell Pernis.

Shell Pernis Burenraad

Informatievoorziening

Als mensen last hebben de industrie, dan roept dit veel vragen op. Welk geluid hoor ik? Welke stoffen komen vrij? Zijn die stoffen gevaarlijk? Moeten we ramen en deuren sluiten? Kan ik er ziek van worden? Komt het van Shell Pernis?

Milieuklachten

Voor milieuklachten kunt u dag en nacht bij de meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond terecht op telefoon 0888 - 333 555 of via het milieuklachtenformulier.

Burenlijn

Wanneer u vragen voor Shell Pernis heeft, dan staan wij u graag persoonlijk te woord. U kunt ons 24 uur per dag, zeven dagen per week bereiken via de Burenlijn. Het telefoonnummer van dit gratis informatienummer is 0800-0238044. Tijdens kantooruren wordt u doorverbonden met de afdeling Communicatie. Buiten kantooruren kunt u een boodschap achterlaten.

In geval van overlast informeren we direct betrokkenen - zoals buren en overheid - zo snel mogelijk. Het is niet altijd mogelijk om snel alle informatie te geven, omdat het enige tijd kost om oorzaken op te sporen en maatregelen te treffen. In dat soort gevallen proberen we de informatie die we hebben zo snel mogelijk met buren en autoriteiten te delen en die steeds te actualiseren.

Deze internetsite van Shell Pernis bevat het laatste nieuws. Daarnaast wordt de Burenlijn ingesproken. Bij calamiteiten doet ook RTV Rijnmond snel verslag.