Uw persoonsgegevens

Wij willen u graag informeren over de persoonsgegevens die over u worden verzameld door de vennootschappen binnen de Shell Groep (‘Shell’), voor welke doeleinden dit gebeurt en uw rechten in dit verband. Selecteer de privacyverklaring(en) die voor u relevant is/zijn.

Deze Privacyverklaringen kunnen worden aangevuld met lokale/aanvullende Privacyverklaringen, die ook beschikbaar zijn op de Shell-websites in lokale talen (indien van toepassing).

Shell heeft ‘Binding Corporate Rules’ (BCR) zijnde Bindende bedrijfsregels aangenomen, die een privacy compliance-kader bieden dat is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor kunnen Shell vennootschappen de persoonsgegevens van haar Europese werknemers en klanten rechtmatig overdragen aan andere bedrijven binnen de Shell-groep in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

Voor eventuele vragen of opmerkingen met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen. - Contactgegevens kunt u vinden in n de relevante Privacyverklaring hieronder en op uw locale Shell-website.

Automobilist, deelnemer aanvan het een loyaliteitsprogramma, gebruiker van de Shell App

Informatie voor personen die consument zijn, lid zijn van een loyaliteitsprogramma van Shell, bezoeker van een Shell-website en/of gebruiker van een digitale Shell App zijn of waren.

Sollicitant

Informatie voor mensen die solliciteren naar een functie bij Shell, een wervingsevenement bijwonen of een assessment bij Shell ondergaan.

Zakelijke klant, leverancier, partner of belegger

Informatie voor mensen die verbonden zijn aan onze zakelijke klanten (B2B), leveranciers, zakenpartners, belanghebbenden en/of beleggers.

Huidige of voormalige medewerker van Shell, contractor of familielid

Informatie voor mensen die medewerker, stagiair, individuele contractant of familielid van Shell-medewerkers zijn of waren.