Privacyverklaring - Automobilisten, deelnemers aan het loyaliteits- of energieprogramma, gebruikers van de shell-app en bezoekers van onze websites

Deze Privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens we verzamelen, voor welke doeleinden en uw rechten in dit verband.

Wat valt er onder deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van diensten en/of producten koopt van of namens een vennootschap binnen de Shell Groep (‘Shell’ of ‘wij’) als:

 1. consument;
 2. lid van een loyaliteitsprogramma van Shell (zoals Shell Go +zoals Club Smart, Shell Driver’s Club of andere[ ] (“loyaliteitsprogramma die Shell aanbiedtvan Shell”);
 3. bezoeker van een website van Shell (“website” of “website van Shell”); en/of
 4. gebruiker van de Shell App of andere apps van Shell (“Shell-apps”).

Deze privacyverklaringen zijn ook beschikbaar op de Shell-websites van de verschillende landen waarin wij actief zijn, in lokale talen en in lijn met (waar nodig) lokale (wettelijke) vereisten.

In aanvulling op deze privacyverklaring kunnen er speciale of aanvullende privacyverklaringen gelden die nadere informatie geven over hoe Shell uw persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld in het geval als u een energie- of e-mobiliteitsklant bent. In die gevallen zullen dergelijke privacyverklaringen afzonderlijk aan u worden meegedeeld. Deze privacyverklaringen kunnen per land waarin we actief zijn verschillen in lijn met (waar nodig) lokale gebruiken en toepasselijke wettelijke vereisten.

In deze privacyverklaring vindt u uitleg over: welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden, hoe lang we de persoonsgegevens bewaren, hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens en deze kunt bijwerken, andere opties met betrekking tot uw persoonsgegevens en waar u nadere informatie kunt krijgen.

Als er persoonsgegevens van minderjarigen worden verzameld, is hiervoor toestemming van de ouder of voogd vereist.

Verwerking van persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar

Behalve in die gevallen waarin Shell educatieve evenementen organiseert die speciaal zijn ontworpen voor kinderen, verzamelen we niet opzettelijk persoonlijke gegevens van personen jonger dan 18 jaar. Als je jonger bent dan 18 jaar (of minderjarig bent op basis van lokale wet- en regelgeving (zie je lokale privacyverklaring) verzoeken we je om ons niet je persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) te sturen. Als je toch met Shell contact wilt opnemen op een manier waardoor je genoodzaakt bent je persoonsgegevens te versturen (zoals voor onderwijs- of innovatie-evenementen), vraag dan je ouder of voogd om dit namens jou te doen.

Dit onderdeel beschrijft de verschillende bronnen waaruit we uw persoonlijke gegevens verzamelen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen informatie, waaronder persoonsgegevens over u, als Shell-klant, gebruiker van Shell-apps en/of bezoeker van een Shell-website of door Shell beheerde social media-pagina ('Shell Social Media Page'). Deze informatie kan zijn:

 • Informatie die u ons verstrekt – bij het aanmaken van een Shell-accountprofiel vragen wij u het volgende te verstrekken: uw naam, e-mailadres en geslacht (zodat wij ons correct tot u kunnen richten, maar u bent hiertoe niet verplicht), uw contactvoorkeuren en informatie die nodig is om beveiligingsvragen te beantwoorden. Als u besluit lid te worden van een loyaliteitsprogramma van Shell, gebruik gaat maken van Shell-apps, Shell Drive-diensten of onze mobiele betaalmogelijkheden, vragen wij u verdere persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn voor de levering van deze diensten en/of authenticatie, zoals het soort voertuig, het type bestuurder, geboortedatum (indien opgegeven), communicatievoorkeuren en mobiel nummer.
 • Informatie die wij verkrijgen door uw gebruik van diensten van Shell – we verzamelen ook informatie over hoe en waar u diensten en producten van Shell gebruikt en koopt. Deze informatie omvat het volgende: informatie over het elektronische apparaat, IP-adressen, loggegevens, browsertype en voorkeuren, informatie over de locatie, online kernmerken om ‘cookies’ en vergelijkbare technologieën mogelijk te maken. Uw aankoopgeschiedenis omvat gegevens over (i) specifieke producten die u koopt, (ii) het totaalbedrag van uw aankopen per transactie, (iii) waar en wanneer u de aankopen doet en (iv) uw betaalwijze, waaronder betaalmogelijkheden die in de app zijn opgenomen (zoals de mogelijkheid van mobiele betaling).
 • Als u lid bent van een loyaliteitsprogramma van Shell en/of Shell Drive – we verzamelen informatie over uw deelname aan deze programma's. Het gaat hierbij om gegevens over (i) het type geschenk dat u heeft uitgekozen en een beschrijving daarvan, (ii) het aantal geschenken dat u heeft uitgekozen, (iii) het aantal punten dat u heeft ingewisseld, (iv) de frequentie en het tijdstip van het inwisselen van uw punten en (v) de wijze van levering van uw geschenk (eventueel). Als u lid bent van Shell Drive verzamelen we informatie over uw geregistreerde ritten, waaronder gegevens over uw voertuigcoördinaten, snelheid en optrekken, afgezet tegen andere gebruikers (als u toestemming heeft gegeven tot het verzamelen van deze informatie, ook over uw locatie).
 • Informatie verzameld via externe bronnen - om ervoor te zorgen dat we de meest actuele informatie over u hebben om u betere producten en steeds meer op maat gemaakte diensten te bieden, zullen we informatie die we over u bewaren combineren met aanvullende informatie die openbaar beschikbaar is of is verkregen via geautoriseerde derden (zoals Experian of Acxiom). Dit omvat informatie over uw winkelgewoonten en gerelateerde producten of diensten die u mogelijk gebruikt, zoals het aantal huishoudelijke auto's dat u bezit of hetde soorten auto's waarin u geïnteresseerd bent; of
 • Informatie verzameld via sociale media - Wanneer u met ons communiceert via een Shell Social Media-pagina (bijvoorbeeld wanneer u reageert op, deelt of reageert op een bericht, media uploadt, een persoonlijk bericht stuurt of zich abonneert op een Shell Social Media-pagina), kunnen we persoonsgegevens over u ontvangen, zoals uw gebruikersnaam, profielfoto, woonplaats, e-mailadres en geslacht. We zullen alle persoonlijke gegevens ontvangen van sociale media gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

De klant van Shell

Om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring hebt met de ShellGroep en afhankelijk van de aard van uw relatie met Shell, combineren we informatie die is verzameld uit de hierboven genoemde bronnen om een persoonlijk profiel van u te maken. Dit stelt u in staat om gemakkelijker met verschillende bedrijven binnen de Shell Groep te communiceren en zorgt ervoor dat we de meest actuele informatie over u hebben om diensten en producten beter te ontwikkelen en aanbiedingen af te stemmen die relevant zijn voor uw specifieke interesses.

Echter heeft u de mogelijkheid om te bepalen hoe Shell deze informatie gebruikt. U kunt zich afmelden voor het op deze manier combineren van uw persoonlijke gegevens tot een persoonlijk profiel - zie hiervoor het onderstaande gedeelte.

We zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken als we daarvoor een wettelijke grondslag hebben.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die onder deze privacyverklaring vallen, worden alleen verwerkt:

 • met uw expliciete toestemming; of
 • voor zover dit noodzakelijk is om een transactie met u te sluiten (zoals betaalgegevens);
 • wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de betreffende Shell-vennootschap(en), behalve wanneer deze belangen wijken voor uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden
 • inzover dit voor Shell noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

In geval verwerking gebaseerd is op uw toestemming, mag u uw toestemming te allen tijde intrekken, tenzij lokale toepasselijke wet- en regelgeving anders bepaalt. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerking van gegevens vóór het moment dat u uw toestemming heeft ingetrokken

Wat zijn de gevolgen als ik gegevens niet verstrek?

Als u besluit bovengenoemde informatie niet aan ons te verstrekken en onze website niet te bezoeken, om geen gebruik te maken van een Shell-app of voor deelname aan het loyaliteitsprogramma van Shell, heeft dit alleen tot gevolg dat u de Shell-app niet optimaal kunt gebruiken en/of niet volledig aan het loyaliteitsprogramma van Shell kunt deelnemen.

Wie is er verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens?

Afhankelijk van uw locatie is een bepaalde vennootschap binnen de Shell Groep verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens – op de site van uw land is aangegeven welke vennootschap verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken.

Voor welke doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens die onder deze pPrivacyverklaring vallen voor de volgende doeleinden:

 • onze producten te leveren en onze diensten aan u te leveren;
 • Het beheren van relaties en marketing, zoals het onderhouden en bevorderen van contact met u;
 • accountbeheer inclusief accountverificatie (dat wil zeggen, ervoor zorgen dat alleen u of iemand die u hebt geautoriseerd toegang heeft tot uw account en informatie);
 • klantenservice en ontwikkeling van onze producten en diensten;
 • uitvoering van en analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën;
 • promoties en wedstrijden die worden aangeboden aan Shell-klanten, waaronder het aanbieden van digitale beloningen om u te erkennen als een gewaardeerde klant; of
 • naleving van wet- en regelgeving.

We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor een secundair doel wanneer het nauw met elkaar verbonden is:

 • het opslaan, verwijderen of anonimiseren van uw persoonsgegevens;
 • audits, onderzoeken, geschillenbeslechting of verzekeringsdoeleinden, geschillenbeslechting en verdediging van claims; of
 • statistisch, historisch of wetenschappelijk onderzoek;
 • het opsporen of voorkomen van fraude als u een mobiele betaalfunctie gebruikt om Shell-producten te kopen (indien beschikbaar in uw markt);

Communicatie en marketing - uw keuzes

Als u toestemming hebt gegeven om berichten van Shell te ontvangen (of als u eerder goederen/en diensten van ons hebt gekocht en dit is toegestaan onderdoor de lokale wet- en regelgeving), kunt u aanbiedingen ontvangen die zijn afgestemd op uw voorkeuren op basis van de informatie die over u is verzameld uit de verschillende hierboven beschreven bronnen om u betere producten en steeds meer op maat gemaakte diensten te bieden.

We kunnen u alleen service-updates en -meldingen sturen zonder uw voorafgaande toestemming wanneer dergelijke updates en/of meldingen noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Shell-apps of andere services die u gebruikt.

U kunt relevante aanbiedingen en communicatie via verschillende kanalen ontvangen en u kunt uw abonnementsvoorkeuren op elk gewenst moment bijwerken via uw persoonlijke profielinstellingen of uw afmelden middelsde de afmeldfunctionaliteit voor de verschillende didgitale kanalen die wedigitale kanalen gebruiken.die we gebruiken om met u te communiceren.

Transactiebeveiliging en het voorkomen, opsporen en onderzoeken van fraude

Wanneer u een mobiele betalingsapplicatie gebruikt om Shell-producten te kopen (indien beschikbaar in uw markt), kan u worden gevraagd om aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken om de transactie te voltooien. We kunnen de persoonlijke gegevens die u verstrekt gebruiken om fraude te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken en om de algemene voorwaarden van de mobiele betalingsapplicatie af te dwingen.

We kunnen bepaalde informatie delen met de serviceproviders die betrokken zijn bij mobiele betalingen (zoals PayPal), inclusief maar niet beperkt tot uw IP-adres, apparaat-ID of unieke id, loyaliteitskaartnummer voor de hierboven beschreven doeleinden, evenals voor het verzamelen van punten, apparaattype, geolocatie-informatie, verbindingsinformatie (voor bijvoorbeeld wi-fi) en mobiele netwerkinformatie.

   

Uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

We streven ernaar om onze informatie over u zo nauwkeurig mogelijk te houden. U kunt een verzoek indienen voor:

 • inzage in uw persoonsgegevens;
 • correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens (maar alleen wanneer ze niet langer nodig zijn voor een legitiem zakelijk doel);
 • dat u niet langer marketingcommunicatie wenst te ontvangen;
 • dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt;
 • het combineren van uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen om een persoonlijk profiel aan te maken niet meer plaatsvindt; Of
 • dat u persoonsgegevens die u aan Shell heeft verstrekt, in een gestructureerde, digitale vorm ontvangt die aan een andere partij moet worden doorgegeven, indien dit technisch haalbaar is.

Om een van deze verzoeken in te dienen, gaat u naar uw Shell-accountprofiel of neemt u contact met ons op via de contactgegevens in de relevante privacyverklaring van uw Shell locatie of of neem contact op via SITI-MLM-Support@shell.com.

Met wie kan ik contact opnemen voor nadere informatie?

Als u problemen, vragen of klachten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, verwijzen wij u naar de relevante privacyverklaring van uw Shell locatie of u kunt contact opnemen via SITI-MLM-Support@shell.com.

U kunt ook contact opnemen met de Shell Group Chief Privacy Officer bij Shell International B.V. Den Haag – handelsregister nr. 27155369 Correspondentie: Postbus 162 2501 CR DEN HAAG, via Privacy-Office-SI@shell.com.

Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw persoonsgegevens door Shell, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw eigen autoriteit voor gegevensbescherming of de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, bezoekadres Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag. Ga voor meer informatie naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

We gebruiken cookies op onze websites om u de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Shell kan gebruikmaken van cookies en vergelijkbare technologieën die tot doel hebben informatie tijdens uw bezoek aan een website van Shell te verzamelen en op te slaan. Hierdoor kan Shell uw internetbrowser identificeren en gegevens verzamelen over uw gebruik van een website van Shell, welke pagina's u bekijkt en de duur van uw bezoek. Bij een volgend bezoek aan onze website worden uw gegevens herkend. Op deze manier kunnen we uw gebruikservaring van onze website(s) verbeteren. Cookievoorkeuren kunt u instellen via uw browser – ga voor meer informatie naar het Cookiebeleid van Shell op http://www.shell.nl/cookie-policy.html.

Shell doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd en beleidsregels aangenomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en onjuist gebruik. In het bijzonder kunnen we encryptie gebruiken voor sommige van onze services, passen we authenticatie- en verificatieprocessen toe voor toegang tot Shell-services en testen, beoordelen en evalueren we regelmatig de effectiviteit van onze beveiligingsmaatregelen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?

De persoonsgegevens die onder deze privacyverklaring vallen, worden uitsluitend verwerkt voor bovengenoemde doeleinden en worden alleen op een strikte 'need-to-know'-basis gedeeld met:

 • Andere bedrijven binnen de Shell Groep, inclusief bedrijven die zich buiten uw locatie kunnen bevinden;
 • Met uw toestemming, geautoriseerde externe bedrijven in samenwerking met Shell die producten en/of diensten kunnen leveren aan gebruikers van Shell-apps en Shell-loyaliteitsprogramma's;
 • Geautoriseerde serviceproviders die betrokken zijn bij mobiele betalingen (zoals PayPal, Apple Wallet of Android Pay);
 • Geautoriseerde agenten, licentiehouders, dienstverleners, externe auditors en/of onderaannemers van Shell;
 • Een bevoegde overheidsinstantie, overheidsinstantie, regelgevende, toezichthoudende, onderzoeks- of fiscale instantie wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan de betreffende Shell-onderneming(en) onderworpen is/zijn of zoals toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving; of
 • Elke persoon aan wie Shell voorstelt om een van zijn rechten en/of plichten over te dragen.

Uw persoonsgegevens kunnen, met inachtneming van passende waarborgen, buiten uw land worden overgedragen.

Overdracht van persoonsgegevens

Indien persoonsgegevens worden overgedragen aan vennootschappen binnen de Shell Groep en/of geautoriseerde derden buiten uw land (waaronder ook buiten de EER), nemen we organisatorische, contractuele en wettelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor bovengenoemde doeleinden en een voldoende mate van bescherming wordt gehandhaafd om de persoonsgegevens te waarborgen. Deze maatregelen omvatten onder meer Binding Corporate Rules (bindende bedrijfsregels) voor de uitwisseling binnen de Shell Groep en door de Europese Commissie goedgekeurde overdrachtmechanismen voor uitwisseling met derden in landen die geen voldoende mate van bescherming van gegevens bieden alsmede aanvullende maatregelen waar geldend recht dat vereist. U vindt een kopie van de Shell Binding Corporate Rules op www.shell.nl/privacy.html of u kunt contact opnemen met privacy-office-SI@shell.com voor een kopie hiervan.

Interactie met Shell via sociale media

Als u ervoor kiest om met Shell te communiceren via sociale media op een door Shell beheerde sociale mediapagina ('Shell Social Media Page') - zoals Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn, zijn uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam, uw profielfoto en het feit dat u geïnteresseerd bent in Shell) afhankelijk van uw privacy-instellingen op het relevante sociale mediaplatform, zichtbaar voor alle bezoekers van uw persoonlijke webpagina en ook voor Shell. U kunt alle gegevens die u op deze sites hebt gedeeld op elk gewenst moment verwijderen via het account van uw relevante sociale mediaplatform. Shell houdt uw activiteit niet bij op de verschillende sociale mediasites die u gebruikt. Als je een bericht naar Shell stuurt via een messanger-service op een social media-platform, worden deze berichten niet langer dan een maand na ontvangst bewaard. Neem contact op met Shell als u een verzoek wilt indienen en waar u zelf geen actie kunt ondernemen en dat betrekking heeft op een Shell Social Media-pagina - zie het onderstaande gedeelte.

Daarnaast en voor zover Shell medeverantwoordelijk is voor een social media platform van een Shell Social Media Page, heeft Shell via het social media platform toegang tot geaggregeerde data die statistieken en inzichten oplevert die helpen om inzicht te krijgen in de soorten acties die je onderneemt op Shell Social Media Pages. Voor meer informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op die sociale mediaplatforms, inclusief eventuele gerichte advertenties die u ontvangt, verwijzen wij u naar uw privacy-instellingen die toegankelijk zijn via het account van uw relevante sociale mediaplatform.

Shell bewaart uw persoonsgegevens slechts gedurende een bepaalde periode.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die Sshell in overeenstemming met deze pPrivacyverklaring verwerkt, worden verwijderd of anoniem gemaakt (zodat het niet langer mogelijk is u te identificeren);

 1. Iedere 5 jaar wanneer u gedurende deze periode klant blijft;
 2. zonder onnodige vertraging wanneer u verzoekt om uw Shell-accountprofiel te verwijderen of om uw deelname aan een Shell-loyaliteitsprogramma stop te zetten; of
 3. na 3 jaar voor alle geabonneerde diensten uit onze laatste interactie met u (dat is waar u onze diensten gedurende 3 jaar niet hebt gebruikt).

Met betrekking tot financiële transacties (inclusief transacties die via een Shell-app worden uitgevoerd), worden uw persoonsgegevens gedurende 10 jaar vanaf de laatste transactie bewaard.

In alle gevallen kan informatie worden bewaard voor (a) een langere periode wanneer er een wettelijke of reglementaire reden is om dit te doen (in welk geval het zal worden verwijderd zodra het niet langer nodig is voor het wettelijke of regelgevende doel) of (b) een kortere periode wanneer de persoon bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en er niet langer een legitiem zakelijk doel is om het te bewaren.

Deze Privacyverklaring wordt in de loop van de tijd bijgewerkt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. U wordt geadviseerd om deze pPrivacyverklaring regelmatig te raadplegen voor mogelijke wijziginge. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 December 2021.