Shell in de samenleving

Shell in de samenleving

De manier waarop we ons huis verwarmen, onze auto laten rijden, onze spullen vervoeren en produceren is aan het veranderen. Midden in deze verandering hebben we ook te maken met de onzekerheid van een energiecrisis en hoge inflatie. Dit mag niet ten koste gaan van de omschakeling naar schone energie. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat die verandering doorzet en dat schonere energie voor iedereen bereikbaar is?

Lees meer..

Shell en biodiversiteit

Shell hanteert strenge richtlijnen, werkt samen met natuurbeschermingsorganisaties en stelt effectieve actieplannen op om de eventuele nadelige gevolgen van onze activiteiten te verminderen en de biodiversiteit op en rond onze locaties te waarborgen of zelfs te verbeteren.

Zo werkt Shell onder meer op de zonne- en windparken in Nederlands samen met natuurorganisaties om de leefgebieden van dieren al vanaf de aanleg van zo'n locatie te beschermen. Zo werden extra maatregelen genomen om de poelkikker en modderkruiper te beschermen tijdens de bouw van energiepark Pottendijk in Emmen. En kwam er een brug om de watergang te behouden als vliegroute voor vleermuizen. Op zonneparken worden bloemenvelden gezaaid die de terugkeer van bijen en andere insecten helpt. Op zonnepark Koegorspolder laten we typische Zeeuwse hoogstamfruitbomen terugkeren in het landschap en op zonnepark Sas van Gent-Zuid komen regelmatig reeën die onder de zonnepanelen beschutting vinden tegen regen of zon.

Op de Noordzee werken we aan het beperken van de impact van de windparken op de vluchtroutes van vogels. Samen met Eneco gaan we als joint-venture Ecowende komende jaren bovendien Nederlands meest ecologische windpark op zee ooit bouwen.

Samenwerken met experts

Shell werkt samen met een groot aantal natuurbeschermingsorganisaties, waaronder de International Union for Conservation of Nature, The Nature Conservancy, Wetlands International en Earthwatch. In Nederland zoeken voorts de hulp van lokale of regionale natuurbeschermers en ecologen, als integraal onderdeel van nieuw aan te leggen locaties of bij het aanpassen van onze bestaande vestigingen. 

 

Shell BioLNG is made all natural

Nieuwe vormen van transport

Shell maakt zich hard om nieuwe vormen van transport groot te maken en daarmee de Nederlandse duurzaamheid te vergroten. Heel bekend zijn de snelladers voor elektrische personenauto's die overal in Nederland te vinden zijn, op onze eigen locaties of bij partners als bouwmarkten, supermarkten en parkeergarages. Dankzij Shell en partners rijden regionale bussen in Groningen en Drenthe op (hernieuwbare) waterstof. Waterstof kan ook een energiedrager zijn voor het vrachtverkeer, maar door recente technologische vooruitgang is ook daar de snellader voor de elektrische truck sterk in opkomst. 

Shell was met partners Nordsol en Renewi de eerste die in Nederland geproduceerde bio-LNG voor vrachtwagens aanbood. De relatief schone fossiele brandstof past in gewone LNG-motoren. Omdat die ook stiller zijn dan dieselmotoren mogen vrachtwagens zo langer in de bebouwde kom winkels bevoorraden. Shells BioLNG (productnaam zonder streepje) wordt volledig van plantaardige resten gemaakt. Naast BioLNG is hernieuwbare diesel (HVO) een belangrijke transitiebrandstof.

Zie ook

Shell en wetenschap

Shell werkt samen met onder meer universiteiten en kennisinstituten. Het doel: kennis delen en innoveren. Lees in dit dossier hoe Shell samenwerkt met de wetenschap.

Energie en innovatie

Moderne vormen van energie, zoals windenergie en zonne-energie, liggen steeds meer binnen handbereik. Bij Shell gebruiken wij menselijke vindingrijkheid, innovatie en technologie om onze klanten deze energie aan te bieden, terwijl wij er tegelijkertijd naar streven om onze invloed op het milieu te beperken.

De nieuwe energiekaart

Shell is groot in olie en gas. Maar op steeds meer plekken in Nederland werken we aan schonere energie. Benieuwd wat Shell in uw buurt of regio doet? Bekijk onze stapjes én stappen in de Nederlandse energietransitie.