De Nederlandse Samenleving en Shell

De Nederlandse Samenleving en Shell

Shell is betrokken bij de maatschappij waarin het onderneemt. Daarom steunen we in de omgeving van onze vestigingen sociale, culturele en sportieve projecten.

Lees meer..

In Duurzaamheid

Minder CO2 uitstoot en kosten besparen op lange termijn

Wil jij jouw stichting graag verduurzamen, maar heb je het gevoel dat je niet genoeg kennis of middelen hebt? Maak dan nu samen met Shell die eerste stap naar duurzaamheid in jouw mobiliteit!

Duurzame ontwikkeling

 

Duurzaamheid bij Shell houdt in het op verantwoorde wijze leveren van energie, rekening houdend met mensen, hun veiligheid en het milieu.

 

Zoet water

Zoetwater is van levensbelang voor mensen en voor onze hele planeet. Het is ook een van de belangrijkste gebieden van onze milieurichtlijnen. We beheren ons gebruik van water zorgvuldig en investeren in nieuwe benaderingen en technologieën voor het efficiënter gebruik ervan.

Veiligheid

Veiligheid is onze topprioriteit. Wij streven naar nul ongevallen met dodelijke afloop en willen incidenten en ongevallen voorkomen, omdat die een risico vormen voor onze medewerkers, omwonenden en voorzieningen.

Het milieu

Om in de groeiende energiebehoefte van de wereld te kunnen voorzien en tegelijkertijd het milieu te beschermen, zijn nieuwe technologieën, partnerschappen en werkwijzen nodig.

Biodiversiteit

Wij hanteren strenge richtlijnen om eventuele nadelige gevolgen van onze activiteiten te verminderen.

Alternatieve energie voor transportdoeleinden

Naar verwachting zal het aantal voertuigen op de weg voor eind 2050 zijn verdubbeld naar ongeveer 2 miljard en toch zal de CO2-uitstoot moeten afnemen om een ernstige klimaatverandering af te wenden.

Shell Sustainability Report

Meer weten over onze milieugerelateerde en sociale prestaties?

Zie ook

De Nederlandse Samenleving en Shell

Shell is betrokken bij de maatschappij waarin het onderneemt. Daarom steunen we in de omgeving van onze vestigingen sociale, culturele en sportieve projecten.

Nabuurschap

In de steden waar we aanwezig zijn, ondersteunen we maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een energietransitie voor iedereen.

DSGC & Circular Economy

DSGC & Circular Economy
Rapport van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) over circular economy.