Heb je vragen of opmerkingen over Shell in de samenleving of over projecten die wij ondersteunen, neem dan contact met ons op.

Vragen, reacties? Neem contact met ons op!

Shell Nederland B.V.
Afdeling Social Investment
Postbus 444
2501 CK Den Haag
socialinvestment-nl@shell.com

Spelregels

Bij de selectie van projecten die passen in ons sociaal maatschappelijk programma hanteert Shell een aantal uitgangspunten.
De ondersteuning die Shell biedt, kan bestaan uit een financiële bijdrage of het beschikbaar stellen van kennis en diensten. Waar mogelijk zullen Shell-medewerkers daadwerkelijk participeren in de programma’s. Op welke wijze dit gebeurt, is afhankelijk van het project type.

Wat vindt Shell belangrijk?

Ontwikkeling van talent staat altijd voorop bij onze projecten.

Daarnaast kijken we naar aspecten als:

 • stimuleren van innovatie;
 • promoten van technische studies en beroepen;
 • bevorderen sociale cohesie.

Welke projecten komen niet in aanmerking?

 • projectvoorstellen van instellingen met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling;
 • projectvoorstellen met een sterk individueel of privé-karakter;
 • projecten die niet ten goede komen aan de Nederlandse samenleving,
  of projecten die zich volledig of voor een belangrijk deel afspelen buiten Nederland;
 • verzoeken die samenhangen met behuizing (nieuwbouw, renovatie, restauratie) of inrichting (meubilair, apparatuur);
 • verzoeken om structurele steun of verzoeken in relatie tot exploitatiekosten;
 • fondswervingsacties (Shell ondersteunt alleen rechtstreeks en projectmatig)
 • verzoeken voor sponsoring in natura; zoals brandstof.

Verder geldt dat:

 • een organisatie niet meer dan één keer per kalenderjaar in aanmerking komt voor ondersteuning;
 • in principe voor maximaal drie jaar achtereen steun kan worden gegeven. Overigens is het mogelijk dat we een project – ook als het wel aan de criteria
  voldoet – toch afwijzen.

Waaraan moet het projectvoorstel voldoen?

Ons bedrijf krijgt heel veel aanvragen voor donaties en sponsoring.

Gezien de beperkingen in budget willen we graag de juiste keuzes maken

We richten ons met name op projecten in de omgeving van onze grote kantoren, te weten Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

Meer in Shell voor de samenleving

Gelijkheid en Inclusiviteit

Via maatschappelijke initiatieven kunnen we bijdragen aan het creëren van toekomstperspectief – juist voor diegenen voor wie maatschappelijke gelijkheid niet vanzelfsprekend is. 

Omgeving

Shell Moerdijk speelt een belangrijke rol in de directe (leef)omgeving.  Een goede relatie met de buren is daarom van groot belang.