Heb je vragen of opmerkingen over Shell in de samenleving of over projecten die wij ondersteunen, neem dan contact met ons op.

Vragen, reacties? Neem contact met ons op!

Shell Nederland B.V.
Afdeling Social Investment
Postbus 444
2501 CK Den Haag
socialinvestment-nl@shell.com

Spelregels

Bij de selectie van projecten die passen in ons sociaal maatschappelijk programma hanteert Shell een aantal uitgangspunten. De ondersteuning die Shell biedt, kan bestaan uit een financiële bijdrage of het beschikbaar stellen van kennis en diensten. Waar mogelijk laten wij Shell-medewerkers daadwerkelijk participeren in de programma’s. Op welke wijze dit gebeurt, is afhankelijk van het project-type.

Wat vindt Shell belangrijk?

Wij hebben binnen onze sociale investering strategie 3 hoofdthema’s geformuleerd:

 • Innovatie oplossingen (stimuleren en ondersteunen van innovatie);
 • Duurzamere mobiliteit (projecten rondom het voorkomen, reduceren of compenseren van CO2 uitstoot);
 • Inclusieve transitie (gelijke kansen en ontsluiten van kansen op de arbeidsmarkt voor en binnen de energie transitie).

Daarnaast houden wij ons bezig met:

 • Bevorderen van interesse voor Wetenschap & Techniek educatie (STEM), technische studies en beroepen;
 • Bevorderen van diversiteit en inclusie;
 • Bevorderen van sociale cohesive.

Welke projecten komen niet in aanmerking?

 • Projectvoorstellen van instellingen met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling;
 • Projectvoorstellen met een sterk individueel of privé-karakter;
 • Projecten die niet ten goede komen aan de Nederlandse samenleving, of projecten die zich volledig of voor een belangrijk deel afspelen buiten Nederland;
 • Verzoeken die samenhangen met behuizing (nieuwbouw, renovatie, restauratie) of inrichting (meubilair, apparatuur);
 • Verzoeken om structurele steun of verzoeken in relatie tot exploitatiekosten;
 • Fondswervingsacties (Shell ondersteunt alleen rechtstreeks en projectmatig);
 • Verzoeken voor sponsoring in natura; zoals brandstof;
 • Verzoeken van scholen en scholenteams die reeds meedoen met andere Shell-initiatieven, zoals de Shell Eco-marathon.

Verder geldt dat:

 • Een organisatie niet meer dan één keer per kalenderjaar in aanmerking komt voor ondersteuning;
 • Wij in principe voor maximaal drie jaar achtereen steun bieden.

Overigens is het mogelijk dat we een project – ook als het wel aan de criteria voldoet – toch afwijzen.

Waaraan moet het projectvoorstel voldoen?

Ons bedrijf krijgt heel veel aanvragen voor donaties en sponsoring.

Gezien de beperkingen in budget willen we graag de juiste keuzes maken.

We richten ons met name op projecten in de omgeving van onze grote kantoren en operaties, te weten Den Haag, Rotterdam, Pernis, Moerdijk en Amsterdam.

Duurzamere Mobiliteit

Het voortgezet-, universitair-, hoger- en beroepsonderwijs kunnen aanvragen indienen voor een donatie, sponsoring, of partnerschap ter ondersteuning van een initiatief rondom duurzamere mobiliteit.

Aanvragen voor een donatie of sponsoring kunnen wij tot EUR 4000 tegemoet komen, indien passend bij onze criteria. Onze bijdrage kunnen wij overmaken aan een school of een stichting, en niet aan privé-bankrekening.

Vanaf EUR 4000 kunt u een verzoek indienen voor een partnerschap. Binnen een partnerschapsovereenkomst vallen nader te bepalen wederdiensten, zoals bijvoorbeeld het geven van een presentatie en deelname aan een evenement.

Er is een maximum budget dat wij voor aanvragen rondom duurzamere mobiltieit beschikbaar hebben. Op basis hiervan kan het zijn dat we een aanvraag die binnen de criteria valt, helaas toch moeten weigeren.

Meer in Shell voor de samenleving

Gelijkheid en Inclusiviteit

Via maatschappelijke initiatieven kunnen we bijdragen aan het creëren van toekomstperspectief – juist voor diegenen voor wie maatschappelijke gelijkheid niet vanzelfsprekend is. 

Omgeving Moerdijk

Shell Moerdijk speelt een belangrijke rol in de directe (leef)omgeving. Een goede relatie met de buren is daarom van groot belang.