Met fabrieken, kantoren en operationele activiteiten door heel Nederland, heeft Shell verschillende buren - mensen die wonen of werken in de nabije omgeving van een Shell-locatie. Door met omwonenden in contact te blijven en te luisteren naar hun feedback, kunnen wij onze werkzaamheden verbeteren.

Bovendien willen wij met sociaal-maatschappelijke initiatieven voor onze buren iets betekenen. Er zijn verschillende manieren waarop wij dat doen. Naast activiteiten van Shell Nederland organiseren onze vestigingen ook eigen initiatieven, zoals bijvoorbeeld in Pernis en Moerdijk.

Klik op onderstaande tabs om meer te weten te komen over onze diverse initiatieven.

Gelijke kansen

Baas van Morgen

Mensen verdienen gelijke kansen. Daar staan we voor. Bovendien leidt gelijkheid tot verbondenheid.

Maar gelijke kansen zijn niet altijd vanzelfsprekend. Met maatschappelijke initiatieven vergroten we het toekomstperspectief van kwetsbare jongeren.

JINC

JINC helpt kwetbare jongeren met hun orientatie op de arbeidsmarkt.De projecten van JINC laten leerlingen verschillende beroepen ervaren. Zodoende krijgen kwetsbare jongeren een betere start op de arbeidsmarkt. De organisatie biedt verschillende bliksemstages en een loopbaanadviestraject, bereidt jongeren voor op het ondernemerschap en helpt met het aanleren van sociale vaardigheden. Jaarlijks oriënteren zo’n 43.000 leerlingen tussen 8 en 16 jaar zich via JINC op hun beroepskeuze.

Meer weten over JINC?

Betrokken medewerkers

Start Something

Een bijdrage leveren gaat verder dan alleen financiële ondersteuning. Betrokkenheid en het maken van een verschil doe je met z’n allen. Wij stimuleren onze medewerkers om bij de maatschappij betrokken te zijn. Dat kan door als vrijwilliger deel te nemen aan vooropgezette activiteiten.

Onze medewerkers nemen ook graag zelf het initiatief. Daarom hebben wij een intern crowdfundingplatform opgezet waarbij medewerkers zelf goede doelen aandragen en hun collega’s vragen om ondersteuning.

Startsomething

Dankzij ons interne crowdfunding- en crowdsourcingplatform kunnen onze medewerkers zelf sociale initiatieven opzetten en in aanmerking komen voor matchfunding.

Meer weten over Startsomething

Ouderendiner

Tijdens het jaarlijkse ouderendiner komen onze medewerkers op verschillende Shell-vestigingen samen met ouderen voor een feestelijk diner – en een dansje.

Meer weten over het Ouderendiner

Contact & aanvraagformulier

Wij ondersteunen jaarlijks veel maatschappelijke initiatieven. Kijk of jouw project in aanmerking komt voor sponsoring.

Meer weten?

meer in nabuurschap

Omgeving

Een goed en open contact met onze omgeving vinden we heel belangrijk. Daarom nemen we zitting in de Burenraad van Shell Pernis en steunen we sociale, culturele, sportieve en educatieve activiteiten in de regio.

Omgeving

Shell Moerdijk speelt een belangrijke rol in de directe (leef)omgeving.  Een goede relatie met de buren is daarom van groot belang.

Contact

Wij horen graag van je!