Wij streven ernaar om voordelen te delen en onze schadelijke invloed te beperken door onze projectinvesteringen zorgvuldig te kiezen, door de manier waarop wij onze activiteiten uitvoeren te verbeteren en door betere producten te maken.

Om de schadelijke gevolgen van onze bedrijfsactiviteiten en projecten voor het milieu en de samenleving zoveel mogelijk te beperken, hebben wij een uitgebreid eisen- en normenpakket vastgesteld op het gebied van gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu (HSSE) en op het gebied van sociale prestaties (SP).

De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell vormen een hoogwaardige richtlijn en onze belofte en beleid op het gebied van HSSE & SP weerspiegelen ons streven om onze werkwijze te optimaliseren en omwonenden nauw bij onze activiteiten te betrekken. Alle bedrijven en joint ventures die onder Shell opereren, moeten de veiligheidsregels overeenkomstig onze belofte en ons beleid op het gebied van HSSE en SP toepassen en onze verplichte normen en eisen naleven.

Wij nemen milieufactoren en maatschappelijke factoren mee in onze investeringsbeslissingen en bij het plannen van omvangrijke nieuwe projecten inclusief de verwachte toekomstige kosten voor CO2-uitstoot.

Voordat wij aan de slag gaan met omvangrijke projecten of het uitbreiden van bestaande vestigingen, voeren wij een analyse uit om de gevolgen voor het milieu, de gezondheid en de samenleving in kaart te brengen die wij vervolgens uitgebreid gaan beoordelen.

Wij hebben een Corporate and Social Responsibility Committee, bestaande uit vier Non-executive Directors, dat tot taak heeft om ons beleid en onze prestaties te beoordelen. De Chief Executive van Royal Dutch Shell plc is verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling en hij is tevens voorzitter van onze HSSE and Social Performance Committee, dat de milieuprestaties en de sociale prestaties beoordeelt en prioriteiten, belangrijke prestatie indicatoren en doelen vaststelt.

Kom meer te weten over duurzame ontwikkeling bij Shell