Onze kijk op klimaatverandering

Wij zagen in 1997 als een van de eerste energiebedrijven welke bedreiging klimaatverandering vormde, wij spoorden de overheid, onze sector en energiegebruikers aan tot actie en kwamen zelf ook in actie. Fossiele brandstoffen zullen nog tientallen jaren voorzien in het merendeel van de groeiende energiebehoefte van de wereld. Daarom is het beheersen van de CO2-uitstoot van steenkool, olie en aardgas cruciaal voor de aanpak van de klimaatverandering.

Wij kiezen voor een zesvoudige aanpak:

1. Het vergroten van de efficiëntie van onze bedrijfsactiviteiten.

2. Het realiseren van het afvangen en opslaan van koolstofdioxide (CCS).

3. Het blijven onderzoeken en ontwikkelen van technologieën die de efficiëntie van de productie van olie en gas vergroten en de uitstoot ervan beperken.

4. Het actief ontwikkelen van energiedragers met een lage CO2-uitstoot, waaronder aardgas.

5. Het helpen beheersen van de energievraag door  producten en diensten uit te breiden, bijvoorbeeld met energiezuinige formules voor onze benzine en efficiënte smeermiddelen, waardoor miljoenen consumenten en bedrijven minder energie kunnen gebruiken en minder CO2 uitstoten.

6. Het actief aansporen van overheden om een effectief internationaal beleidskader op te stellen voor het beheersen van de uitstoot van  CO2 en andere broeikasgassen.

Gevolgen voor het milieu beheersen

Biodiversiteit

Het beschermen van de biodiversiteit is een belangrijke factor bij het vaststellen van nieuwe omvangrijke projecten of bij grote uitbreidingen van onze bestaande bedrijfsactiviteiten. Om de biodiversiteit te helpen beschermen en het behoud ervan te promoten, werken wij nauw samen met toonaangevende organisaties voor natuurbehoud, zoals Wetlands International en de International Union for the Conservation of Nature (UCN).

Als een gebied een rijke biodiversiteit heeft, dan voeren we overleg met lokale gemeenschappen en deskundigen en ontwikkelen we actieplannen met betrekking tot de biodiversiteit. Wij ondersteunen bovendien onderzoek, waaronder onderzoek dat helpt om bedreigde soorten te identificeren.

Lees meer over biodiversiteit

Lekkages voorkomen

Lekkages van olie en olieproducten kunnen schadelijk zijn voor het milieu en een risico vormen voor onze medewerkers en omwonenden. In de loop der jaren hebben wij het aantal lekkages bij onze activiteiten als gevolg van factoren die binnen onze invloedssfeer liggen, zoals corrosie of storingen, sterk teruggebracht.

Om ervoor te zorgen dat olietankers niet lekken, zijn strenge bedrijfsvoorschriften voor de schepen die wij gebruiken vastgelegd in onze kwaliteitsnorm voor schepen. Zo wordt bijvoorbeeld het gebruik van schepen met een dubbele wand voorgeschreven.

Lees meer over lekkages voorkomen

Schonere lucht

Shell heeft er hard aan gewerkt om de uitstoot van vervuilende stoffen als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten te verminderen. Hiervoor hebben wij grote investeringen gedaan om installaties te verbeteren, schonere branders te installeren en technologie te ontwikkelen voor het afvangen van zwavel.

Lees meer over schonere lucht

Ons waterverbruik terugdringen

Nieuwe technologie speelt een uitermate belangrijke rol bij het terugdringen van ons waterverbruik. Zo is onze  Pearl GTL-fabriek in Qatar bijvoorbeeld zodanig ontworpen dat er geen zoet water aan de toch al droge omgeving wordt onttrokken. Het Schoonebeek-project in Nederland gebruikt gezuiverd afvalwater voor het produceren van stoom.

Lees meer over ons waterverbruik terugdringen