Shell is onderdeel van de Nederlandse maatschappij en wil ook een maatschappelijke rol spelen. We vinden het belangrijk om een goede buur te zijn voor de mensen die in de omgeving van onze locaties en activiteiten wonen. Daarom organiseren we bijvoorbeeld buurtavonden en steunen we lokale initiatieven die bijdragen aan een betere toekomst. Daarnaast zetten we ons samen met partners in voor het bevorderen van een inclusieve energietransitie en het stimuleren van duurzame energieoplossingen voor iedereen.

Shell electric vehicle charging point

Inclusieve Energietransitie

We werken aan een inclusieve energietransitie zodat iedereen mee kan komen in de veranderingen waar we doorheen moeten. Daarbij vinden we het ook belangrijk om gelijke kansen op de arbeidsmarkt te stimuleren.

Two women working in lab

Duurzame Energieoplossingen

We richten ons op duurzame energieoplossingen (onder andere op het gebied van mobiliteit) door te investeren in jonge bedrijven (startups & scale-ups) en in sociale ondernemingen met innovatieve oplossingen.

Voorbeelden van initiatieven waar Shell zich samen met partners voor inzet:

Inclusieve Energietransitie

  • Veel vluchtelingen in Nederland willen graag aan de slag, maar vinden het moeilijk om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Ondertussen worstelen veel werkgevers om hun vacatures te vervullen en zijn wel geïnteresseerd in het potentieel van vluchtelingen, maar kunnen hen niet vinden via hun netwerk. Daarom werkt Shell samen met Refugee Talent Hub. Sinds de start van het Shell Learning Programme for Refugee Talents in 2022, een vier maanden durend technisch en soft skills trainingsprogramma, hebben we al ruim 50 talenten opgeleid en verwelkomd als collega.
  • FIXbrigade Nederland biedt energiebesparende maatregelen aan kwetsbare huishoudens. Zij helpen onder meer met het aanbrengen van tochtstrippen, kitten van kieren en installeren van ledlampen. Volgens de initiatiefnemers levert dit per woning al snel een besparing van 300 tot 1200 EUR per jaar op. Samen met meerdere gelijkgestemde partners draagt Shell hieraan bij zodat zij hun lokale inspanningen met behulp van onze collectieve financiering en ondersteuning snel kunnen opschalen door het hele land.
  • Samen met online platform MAEX investeren we in maatschappelijke initiatieven die energiearmoede tegengaan in de regio’s waar Shell aanwezig is. Via verschillende ‘Energie Impulsen’ maken relevante initiatieven kans op een eenmalige, kleinschalige gelddonatie voor het vergroten van hun impact.
  • Via onze samenwerking met Close the Gap en Stichting Boschuysen kunnen we een bescheiden bijdrage leveren aan de digitale samenleving van Nederland. Samen hebben we inmiddels al meer dan 10.000 Shell laptops een tweede leven gegeven bij jongeren die dit goed kunnen gebruiken bij het verder bouwen aan hun toekomst.
  • Om ervoor te zorgen dat Voedselbanken Nederland kan voldoen aan de aankomende milieuregels voor uitstootvrije zones in steden die vanaf 2025 gelden, hebben we samen met Voedselbank Amsterdam een pilot gelanceerd van het Accelerate-to-Zero-programma. Dit programma van Shell Fleet Solutions helpt bij de omschakeling naar een milieuvriendelijke vloot van vervoersmiddelen voor het ophalen van voedseldonaties en bezorgen van voedselpakketten bij de uitgiftepunten.

Duurzame Energieoplossingen

  • Het voormalig Shell Technology Centre Amsterdam (STCA) begint in 2022 aan een nieuw leven als Energy Transition Campus Amsterdam (ETCA). Voor vooruitgang in de energietransitie is samenwerking cruciaal. Daarom heeft Shell de deuren van het onderzoekscentrum in Amsterdam geopend voor start-ups, scale-ups, kennisinstituten, academici en bedrijven die werken aan duurzame energieoplossingen.
  • Sinds de eerste editie van de New Energy Challenge in 2015, hebben ruim 1.000 start-ups en scale-ups uit Europa en Israël zich aangemeld met innovatieve oplossingen waarmee ze een blijvende impact kunnen maken op het energiesysteem. Hieruit zijn geslaagde pilots en samenwerkingen ontstaan.
  • Shell Eco-marathon is één van 's werelds toonaangevende studentenwedstrijden voor engineering gericht op energieoptimalisatie. We dagen studenten uit om voertuigen te ontwerpen, bouwen en besturen die zo ver mogelijk kunnen rijden met zo min mogelijk energie.
  • NXplorers Junior daagt leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool uit om oplossingen te vinden voor de mondiale uitdagingen van onze tijd. Sinds de eerste editie in 2017, hebben meer dan 150.000 leerlingen nagedacht over slimme oplossingen voor een duurzame toekomst.
  • Daarnaast ondersteunen we verschillende initiatieven van studententeams. Zoals het Forze Racing Team, waarbij 60 slimme techstudenten bouwen aan de snelste waterstofraceauto met de ambitie om te pionieren bij de innovatie van waterstof voor mobiliteit. Ontdek meer over hoe Shell samenwerkt met de wetenschap in ons dossier.

Veel van onze medewerkers leveren een bijdrage aan veel van deze projecten via ‘Shell for Society’. Dit is een online platform in samenwerking met GoodUp, waar werknemers zelf nieuwe initiatieven kunnen lanceren en aan bestaande initiatieven kunnen deelnemen. Zo zijn collega’s bijvoorbeeld aan de slag gegaan als jurylid voor NXplorers Junior en als energiecoach voor FIXbrigade, maar hebben zij ook geld gedoneerd voor bijvoorbeeld hulp in Oekraine en de Roparun in Pernis.

Contact en sponsoring

Wij ondersteunen veel verschillende maatschappelijke initiatieven. Kijk of jouw project in aanmerking komt voor sponsoring.

Meer over Shell in de samenleving

Energie voor iedereen

De manier waarop we ons huis verwarmen, onze auto laten rijden, onze spullen vervoeren en produceren is aan het veranderen. Midden in deze verandering hebben we ook te maken met de onzekerheid van een energiecrisis en hoge inflatie. Dit mag niet ten koste gaan van de omschakeling naar schone energie. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat die verandering doorzet en dat schonere energie voor iedereen bereikbaar is?

Maatschappelijke partners

Shell is onderdeel van de Nederlandse maatschappij en wil ook een maatschappelijke rol spelen. We vinden het belangrijk om een goede buur te zijn voor de mensen die in de omgeving van onze locaties en activiteiten wonen. Daarnaast zetten we ons in voor het bevorderen van een inclusieve energietransitie en het stimuleren van duurzame energieoplossingen voor iedereen. Dat kunnen wij niet alleen, maar doen wij samen met onze partners.

Shell Sustainability Report

Meer weten over onze milieugerelateerde en sociale prestaties?